Badanie słuchu u noworodków - co warto wiedzieć

Badanie słuchu u noworodków - co warto wiedzieć

Dzięki przesiewowym badaniom słuchu u wszystkich noworodków można wcześnie rozpoznać i leczyć zaburzenia słuchu u niemowląt.

Jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, często uczy się mówić później niż inne dzieci. To z kolei może wpływać na jego zdolność uczenia się oraz ogólny rozwój osobisty i społeczny. Istnieje nadzieja, że wczesne leczenie wrodzonej wady słuchu, na przykład za pomocą aparatu słuchowego, może zapobiec takim konsekwencjom. Aby móc jak najszybciej wykryć i leczyć problemy ze słuchem, u wszystkich noworodków w Polsce rutynowo przeprowadza się przesiewowe badanie słuchu. Podczas łatwego do wykonania i bezbolesnego badania sprawdza się, czy ucho wewnętrzne dziecka odbiera dźwięki i czy transmisja sygnałów dźwiękowych do mózgu przebiega prawidłowo.
Dowiedz się więcej: https://www.cmpromed.pl/przesiewowe-badanie-sluchu-noworodkow-wczesne-wykrywanie-problemow-ze-sluchem/

Dlaczego warto wykonywać badanie przesiewowe słuchu?

Zaburzenia słuchu można wcześnie wykryć i leczyć za pomocą badań przesiewowych słuchu. Około jednego do dwóch na tysiąc noworodków dotkniętych jest wrodzoną, obustronną wadą słuchu, która wymaga leczenia. Przed wprowadzeniem badań przesiewowych słuchu niedosłuch był często rozpoznawany zbyt późno, zwykle dopiero w drugim lub trzecim roku życia. Konsekwencją były często trudności w rozwoju językowym, psychospołecznym i intelektualnym. Można tego uniknąć już dziś dzięki wczesnej diagnozie poprzez wczesne wsparcie i nowoczesną technologię aparatów słuchowych. Program badań przesiewowych wczesnego wykrywania wad słuchu stwarza warunki do wczesnej diagnozy. Celem jest zdiagnozowanie zaburzeń słuchu do trzeciego miesiąca życia i rozpoczęcie terapii w pierwszych sześciu miesiącach życia.

Jak ważna jest wczesna diagnoza?

Badania wykazały, że dzieci, u których wada słuchu została zdiagnozowana w badaniu przesiewowym na początku, rozwijały lepsze umiejętności językowe niż dzieci, u których ubytek słuchu został rozpoznany dopiero później. To wskazanie zostało potwierdzone w badaniach, w których porównywano dzieci leczone wcześnie z dziećmi leczonymi późno. Badano różne terapie, w szczególności ukierunkowany trening lub stosowanie aparatów słuchowych oraz to, jak badania przesiewowe słuchu u noworodków w dłuższej perspektywie wpłyną na inne obszary ważne dla dzieci, ich zdrowia i rozwoju.

Jakie są korzyści z badań słuchu u noworodków?

Naukowcy uważają, że ogólne przesiewowe badanie słuchu u noworodków może zwiększyć szanse na to, że dzieci z wrodzonym ubytkiem słuchu zostaną zdiagnozowane i wyleczone wcześniej, niż gdyby nie uczestniczyły w badaniach przesiewowych. Może to poprawić wczesny rozwój mowy dzieci z wadami słuchu. Nie jest jednak pewne, jakie długoterminowe implikacje będzie to miało dla badanych dzieci, ponieważ nie ma wystarczającej liczby dobrych badań oceniających wpływ wczesnej diagnozy i leczenia na upośledzenie słuchu u niemowląt.

Badanie słuchu u dziecka - czy moje dziecko słyszy?

Niemowlę, które ma uszkodzony słuch, zachowuje się tak samo, jak dziecko słyszące. Z czasem rodzice często mają poczucie, że „coś jest nie tak” z ich dzieckiem. Grzechotanie lub głośne klaskanie w dłonie to przestarzałe metody, które mogą prowadzić do nieprawidłowych wyników i nie powinny być już stosowane. W przeszłości wada słuchu była trudna do wykrycia ze względu na brak prostych i szybkich procedur diagnostycznych w kluczowych dla dziecka fazach rozwojowych. Wprowadzenie przesiewowych badań słuchu z wykorzystaniem otoemisji wywołanych przemijającymi emisjami akustycznymi i audiometrii pnia mózgu (ABR) umożliwia nam wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń słuchu. Za pomocą tych badań można rozpoznać nawet niewielkie zaburzenia słuchu.

Kiedy wykonuje się pierwsze badanie słuchu u dziecka?

Celem przesiewowych badań słuchu jest wykrycie ewentualnych zaburzeń słuchu w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia, aby w razie potrzeby móc na wczesnym etapie rozpocząć działania rehabilitacyjne.
Badanie przesiewowe słuchu powinno się przeprowadzać w pierwszych dniach życia. Zazwyczaj jest to 2-3 doba po urodzeniu. Jako metody badawczej używa się otoemisji akustycznej. Jest prosta i stosunkowo szybka w wykonaniu, nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna. Jeżeli wynik badania wykazuje nieprawidłowości, przeprowadza się dalszą diagnostykę.

Pomiar otoemisji akustycznych nie jest skomplikowany i trwa kilka minut. Odbywa się w cichym otoczeniu, podczas gdy dziecko jest całkowicie zrelaksowane lub śpi. Jeśli dziecko wydaje odgłosy ssania, może to utrudniać pomiar.

Wskaźnik błędów w badaniach przesiewowych słuchu noworodków — wynik nie jest diagnozą

Wynik badania przesiewowego słuchu nie jest diagnozą. Jeśli wynik jest niejasny, uszkodzenie słuchu można w dużej mierze wykluczyć. Wyraźny wynik nie zawsze oznacza, że noworodek słabo słyszy. Jeśli dalsze badania potwierdzą, że dziecko ma ubytek słuchu, można go skutecznie leczyć.

Ubytek słuchu u dziecka — metody leczenia

Nawet jeśli dalsze badania potwierdzą, że dziecko jest niedosłyszące, to można to skutecznie wyleczyć. Zazwyczaj za pomocą jednego lub dwóch aparatów słuchowych. Czasami konieczna jest operacja ucha środkowego lub wszczepienie implantu ślimakowego, czyli elektronicznej protezy ucha wewnętrznego. Wszystkie te zabiegi są tym skuteczniejsze, im wcześniej zostaną wykonane.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy