Co należy wiedzieć o drogach gruntowych?

Co należy wiedzieć o drogach gruntowych?

Drogi gruntowe znajdują się głównie na wsiach. Należy jednak pamiętać, że obowiązują na nich standardowe przepisy ruchu drogowego. Warto pamiętać, że na drogach gruntowych, policja może kontrolować kierowców. Drogi gruntowe mogą być w różnym stanie technicznym.

Drogi gruntowe  - charakterystyka

Drogi gruntowe zazwyczaj znajdują się na wsi. Są to drogi gminne, oznacza to, że ich właścicielem jest gmina i to ta instytucja odpowiada za utrzymanie dróg. Co ważne, drogi polne, które znajdują się na prywatnych terenach nie są już drogami publicznymi, co oznacza, że nie obowiązują na nich przepisy ruchu drogowego. 

Drogi gruntowe to te, na których jezdnia jest wykonana z ubitej ziemi, żużlu, gruzu, drobnych kamieni, szutru czy innych surowców. Według przepisów, drogą gruntową jest również droga asfaltowa, która ma długość 15 m. 


 

Drogi gruntowe - przepisy

Na publicznych drogach gruntowych obowiązują standardowe przepisy ruchu drogowego. Jeżeli znaki nie stanowią inaczej, drogami tymi można poruszać się do 90 km/h. Zazwyczaj jednak, prędkość należy dostosować do warunków panujących na jezdni. 

Prędkość należy dostosować do stanu technicznego drogi, jej szerokości, natężenia ruchu i warunków atmosferycznych. Drogi te z reguły są bardzo wąskie. Aby wykonać bezpieczny manewr mijania się samochodów osobowych, kierowcy są zmuszeni do znacznej redukcji prędkości.

Drogi gruntowe - warunki na jezdni

Bardzo często drogi gruntowe są w złym stanie technicznym. Posiadają liczne dziury, kałuże, wyboje lub inne przeszkody, które utrudniają swobodną jazdę. Aby poprawić stan dróg można zastosować specjalne maszyny takie jak równiarka drogowa

Równiarka drogowa do ciągnika pozwala na poziomowanie i skarpowanie dróg leśnych oraz dróg gruntowych. Maszynę tę można wykorzystać do:

  • równania podłoża pod nawierzchnię dróg, rowów i poboczy
  • wygładzania nasypów
  • zrywania starej nawierzchni
  • usuwania trawników
  • równania pola

Drogi gruntowe - odpowiedni pojazd

Przemieszczając się drogą gruntową, należy pamiętać, że nie każdy pojazd będzie w stanie pokonać tą trasę. Na jezdni napotkać możemy na głębokie dziury, duże kałuże, wertepy, koleiny czy inne przeszkody, które mogą okazać się zbyt wielkie dla samochodu osobowego.

Jazda drogą gruntową o kiepskim stanie technicznym może zakończyć się uszkodzeniem pojazdu. Aby tego uniknąć, po takich drogach najlepiej poruszać się pojazdami przystosowanymi do trudnych warunków - samochodami terenowymi lub ciągnikami.

Drogi gruntowe - odpowiednie umiejętności

Stan dróg gruntowych w dużej mierze zależny jest od warunków atmosferycznych. Podczas ulewnego deszczu, grunt zaczyna nasiąkać przez co auto ma mniejszą przyczepność. Może również dojść do stanu, w którym auto się zakopie.

W tej sytuacji niezbędne jest opanowanie, wiedza i doświadczenie. Należy pamiętać, aby nie obracać kołami napędowymi, gdy pojazd stoi nieruchomo, gdyż spowoduje to głębsze zapadnięcie się kół w podmokłą ziemię. Aby wydostać się z pułapki, pod koła napędowe podłożyć można suche dywaniki, które zwiększą przyczepność kół.

Drogi gruntowe - budowa

W przypadku dróg gruntowych można wyróżnić dwa rodzaje dróg, są to drogi gruntowe naturalne i drogi gruntowe ulepszone. Drogi gruntowe naturalne to nawierzchnia i rów, które powstały naturalnie bez użycia maszyn. 

Drogi gruntowe ulepszone  posiadają odpowiedni przekrój poprzeczny, odwodnienie oraz pas nawierzchni ze wzmocnionego gruntu. Wzmocnienie gruntu jest możliwe dzięki zastosowaniu cementu, wapnia lub betonu. 

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy