Jak wygląda obrona pracy licencjackiej

Jak wygląda obrona pracy licencjackiej
Obrona pracy licencjackiej to jeden z najważniejszych egzaminów w życiu studenta, kończący pewien etap jego edukacji.

Kiedy można przystąpić do obrony

Żeby móc przystąpić do obrony pracy licencjackiej należy zdać wszystkie egzaminy przewidziane dla danego toku studiów. Nie można "awansem" obronić się, a później w sesji poprawkowej zdawać ostatnich egzaminów. Ponadto, nasza praca musi zostać dopuszczona do obrony przez jej promotora.

Jak przygotować się do obrony

Przed dniem obrony w dziekanacie musi zostać złożony komplet dokumentów, a przede wszystkim - praca dyplomowa w odpowiedniej ilości egzemplarzy. Niedopełnienie formalności może skutkować niedopuszczeniem do obrony. Przyjęło się też, że wypada, aby elegancko prezentowała się oprawa pracy dyplomowej.

Przewidywalność zagadnień

Niezależnie od tego czy przed nami jest obrona licencjatu, obrona pracy magisterskiej czy też obrona pracy inżynierskiej, jedną z najbardziej interesują studentów zawsze pytania, które może zadać im komisja. Wielu promotorów stara się naprowadzić na zagadnienia, które zostaną poruszone w czasie obrony, tak aby student mógł przygotować się jak najlepiej. Wskazówką jest też dziedzina, w której specjalizuje się recenzent pracy. 

Co warto przeczytać przed obroną

Na kilka dni przed obroną studenci wpadają w popłoch i usiłują powtórzyć chaotycznie cały materiał. Przede wszystkim jednak, obrona pracy dyplomowej dotyczy tejże, nie jest egzaminem z zakresu całych studiów. Swoją pracę należy znać w najdrobniejszych szczegółach. Warto zwrócić szczególną uwagę na te fragmenty, które mogły być przedmiotem dyskusji z promotorem w czasie seminarium. Dobrze jest też znać literaturę wykorzystywaną przy pisaniu pracy. Pytania mogą też w dużym zakresie dotyczyć przedmiotu związanego z seminarium licencjackim.

Jak wygląda obrona pracy

Obrona pracy licencjackiej odbywa się w obecności trzyosobowej komisji, w której zasiadają promotor oraz recenzent pracy. Nie jest to, jak na przykład obrona doktoratu, obrona otwarta dla publiczności. Studenci proszeni są pojedynczo. Na początku komisja musi poinformować o przebiegu obrony, otwiera się protokół. Zazwyczaj pierwsze pytanie pada od promotora. Kolejne zadaje również on lub recenzent pracy - to pytania od recenzenta bywają tymi najbardziej szczegółowymi jeśli chodzi o treść przedstawionej publikacji. Trzecie pytanie związane z programem studiów zadaje recenzent lub ostatni członek komisji. Czas trwania obrony może wynosić około kwadransa lub dłużej.

Co po obronie pracy

Po udzieleniu przez studenta odpowiedzi na pytania zostaje on poproszony o opuszczenie sali - wtedy komisja naradza się. Kiedy student zostanie poproszony z powrotem przed oblicze komisji, zostanie odczytany protokół, w którym oczywiście podana zostaje decyzja o faktycznym obronieniu licencjatu i uzyskanej ocenie. Jest to również moment podsumowania całości toku studiów, komisja informuje studenta o uzyskanej średniej i ewentualnym ukończeniu studiów z wyróżnieniem.

Wielu studentów zauważa, że obrona była ich najprzyjemniejszym, czysto formalnym egzaminem. Warto się do niej przygotować, żeby czuć większy spokój. Jednocześnie pamiętajmy, że to my pisaliśmy pracę licencjacką, znamy ją więc najlepiej.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy