Czym jest coaching biznesowy i jak go zastosować w firmie?

Czym jest coaching biznesowy i jak go zastosować w firmie?
Coaching w ostatnich latach cieszy się coraz większą popularnością. Zazwyczaj wspomina się o nim w kontekście indywidualnej pracy z trenerem, która ma prowadzić do samorozwoju i zwiększania asertywności czy wytrwałości. Takie spotkania różnią się jednak od szkoleń formalnych. Czym jest coaching biznesowy i z jakich powodów warto go wdrożyć w firmie?

Coaching biznesowy – kto powinien z niego skorzystać?

Coaching biznesowy zazwyczaj jest adresowany do osób piastujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie, choć czasem obejmuje też ich podwładnych. Doświadczony trener ma za zadanie wesprzeć przedsiębiorstwo w uzyskaniu określonego celu. Może nim być np. wzrost sprzedaży artykułów z określonego segmentu. W takiej sytuacji szkoli się kierownika działu handlowego z zakresu technik negocjacyjnych, skutecznej komunikacji i marketingu.

Od czego rozpoczyna się business coaching?

Business coaching rozpoczyna się od określenia celów we współpracy z klientem. Te mogą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niektóre podmioty gospodarcze pragną rozwinąć własny dział HR i samodzielnie rekrutować pracowników. Ci powinni odpowiadać profilowi idealnego kandydata i posiadać określone kompetencje, które pozwolą na efektywne wykonywanie obowiązków. Wbrew pozorom znalezienie świetnie wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają stosowne umiejętności miękkie, stanowi spore wyzwanie. Proces rekrutacji warto oprzeć na sprawdzonych metodach. W ich przyswojeniu pomóc może profesjonalny business coach. Można nawiązać z nim współpracę poprzez firmy oferujące zewnętrzne usługi HR.

Co business coach wnosi do firmy?

Niektóre firmy decydują się na coaching biznesowy, aby podnieść kompetencje swoich pracowników w określonym zakresie np. skutecznego motywowania członków zespołu. W wielu przypadkach zwiększa to efektywność przedsiębiorstwa i w dłuższej perspektywie przyczynia się do poprawy wyników finansowych. Odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi cenną umiejętność, której przyswojenie pozwala poprawić konkurencyjność firmy.

Dlaczego coaching biznesowy to dobre rozwiązanie? 

W ostatnich latach coaching biznesowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Stanowi bowiem niezwykle przydatne narzędzie zwiększające zaangażowanie i rozwój członków zespołu danej organizacji. W jaki sposób można go wdrożyć w firmie? Niewątpliwie to zadanie warto powierzyć doświadczonym specjalistom. Outsourcing usług HR może obejmować nawiązanie współpracy z coachem biznesowym. Należy przy tym zwrócić uwagę na jego kompetencje oraz posiadane certyfikaty. Sporym ułatwieniem może okazać się zlecenie coachingu biznesowego agencji HR takiej jak HRK. Zatrudnia ona najlepszych specjalistów z branży, którzy zostali doskonale przygotowani do pracy w swoim zawodzie.

W Polsce business coaching stanowi stosunkowo nowe rozwiązanie, jednak systematycznie wzrasta liczba firm, które korzystają z tego rodzaju usług. Przedsiębiorcy dostrzegają, iż ta inwestycja zwraca się w dłuższej perspektywie czasu. Coaching biznesowy najlepiej powierzyć profesjonalnej agencji HR, która zatrudnia najlepszych specjalistów i zapewnia poufność. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/szkolenia-i-coaching

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy