Ewidencja czasu pracy w firmie – co warto wiedzieć?

Ewidencja czasu pracy w firmie – co warto wiedzieć?

Jednym z obowiązków pracownika jest stawienie się do pracy w wyznaczonych godzinach i staranne wykonywanie powierzonych obowiązków. Z kolei pracodawca jest zobowiązanie do wypłacania wynagrodzenia za przepracowany czas. Aby uniknąć niewłaściwie wyliczonych godzin pracy oraz pominięcia nadgodzin stosuje się specjalną ewidencję.

Ewidencja czasu pracy – jakie zawiera elementy?

Ewidencja czasu pracy jest prowadzona dla pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki na podstawie umowy o pracę. To dokument pozwalający na wypłacanie wynagrodzenia zgodnego z przepracowaną liczbą godzin oraz wzbogacenie podstawy o dodatkowe świadczenia uwarunkowane stosunkiem pracy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ewidencja czasu pracy musi zawierać szereg wyznaczonych elementów i być prowadzona dla każdego pracownika indywidualnie. W dokumencie nie może zabraknąć informacji o:

  • liczbie przepracowanych godzin (wraz z godzinami rozpoczęcia i zakończenia pracy),
  • liczbie godzin odbytych w porze nocnej (są lepiej płatne),
  • liczbie godzin nadliczbowych,
  • liczbie godzin dyżuru (godziny rozpoczęcia i zakończenia wraz z miejscem, gdzie odbywała się praca),
  • dniach wolnych od pracy,
  • ustawowych zwolnieniach od pracy,
  • innych usprawiedliwionych nieobecnościach,
  • nieusprawiedliwionych nieobecnościach w pracy,
  • czasie pracy pracownika młodocianego.

Każda z wymienionych informacji jest ważna i pozwala na wypłacenie prawidłowego wynagrodzenia. To dobry moment, żeby zaznaczyć, iż ECP nie powinna zawierać danych dotyczących urlopu wypoczynkowego.

Ewidencja czasu pracy online – dlaczego warto?

Pracodawcy mają możliwość korzystania z dwóch form prowadzenia ewidencji czasu pracy – papierowej albo elektronicznej. W pierwszym wypadku przedsiębiorca musi upewnić się, że dokument jest należycie zabezpieczony – nie zniszczy się i nie zgubi, a także nie przedostanie się do osób trzecich. Papierowa ewidencja czasu pracy jest bardzo ryzykowna, dlatego większość przedsiębiorców już dawno z niej zrezygnowała.  

Ewidencja czasu pracy online to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy pragną korzystać z udogodnień związanych z rozwojem technologii. Uzupełnianie wszystkich informacji odbywa się automatycznie, przebiega szybko i bez zbędnych problemów. Dodatkową zaletą jest sposób przechowywania – nie trzeba dbać o odpowiednie warunki, gdyż wszystko zapisuje się w chmurze. Forma elektroniczna jest lepszym wyborem, gdyż cała dokumentacja dotycząca czasu pracy zatrudnionych osób musi być przechowywana nie tylko przez cały okres zatrudnienia, ale również 10 lat po ustaniu stosunku pracy.

 Ewidencja czasu pracy online pozwala zaoszczędzić sporo czasu, co jest ogromną korzyścią dla każdego przedsiębiorcy. Nie trzeba dłużej wykonywać dokładnych obliczeń i wpisywać ich do systemu, gdyż wszystkie czynności są w pełni automatyczne. Uniknięcie nadmiaru pracy, błędów i możliwość eksportu potrzebnych danych to dodatkowe korzyści.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy