Koszty logistyczne - tajemniczy element logistyki

Koszty logistyczne - tajemniczy element logistyki

Procesy logistyczne są ważne z punktu widzenia przedsiębiorstwa, bez względu na branżę w jakiej ono funkcjonuje. Niemniej jednak wielu producentów nie zdaje sobie sprawy, że do poprawnego prowadzenia danego przedsiębiorstwa potrzebna jest znajomość informacji z różnych dziedzin wiedzy. Jako, że logistyka stanowi właśnie jeden z tych ważnych aspektów, warto przyjrzeć się jej bliżej. Jednakże bardzo łatwo jest dostrzec różnego rodzaju informacje jakie krążą w sieci na jej temat. Istnieje także szereg różnego rodzaju szkoleń, oraz kursów które przygotują nas do pracy w tej branży. Wróćmy jednak do podstaw prowadzenia własnej działalności. Rozwój przedsiębiorstwa i jego pozycja na rynku zależy od kilku czynników, które należą do poszczególnych aspektów logistyki, wśród nich można wyróżnić m. in. zarządzanie czasem i kosztami przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji związanych z komunikacją i transportem, a także aspekty magazynowania. O ile na większość z nich bez problemu można znaleźć informację, to zatrzymajmy się przez chwile o często pomijany, lecz istotnym aspekcie kosztów logistycznych.

Koszty logistyczne – czym są?

Zakres procesów logistycznych w danym przedsiębiorstwie wyznacza istotę, treść i zakres kosztów. Ich analiza jest niezwykle ważna w celu prawidłowego działania przedsiębiorstwa w szczególności tych małych i średnich gdzie jest często pomijanym aspektem zarządzania logistycznego, co skutkuje zmniejszeniem konkurencyjności, jak i przychodów. Pojawia się jednak pewien problem, wymagający od nas odpowiedniego zdefiniowania, skategoryzowania oraz zinterpretowania kosztów logistycznych. Na łamach nauki wielu naukowców stawiało swoje definicje dotyczące tego zagadnienia. Wśród nich godną uwagi jest ta, która mówi o tym, że koszty logistyczne są szczegółową kategorią kosztów oznaczająca pieniężne odzwierciedlenie zużycia substancji majątkowej przedsiębiorstwa, wywołanego planowaniem, realizacją i kontrolą poza technologicznych procesów przemieszczeń w czasie i przestrzeni wszystkich form materiałów.


 Znaczenie kosztów logistycznych ?

Uwzględnienie kosztów w logistyce jest niezwykle istotne dla prawidłowego jej funkcjonowania. Mowa tutaj o takich aspektach ja np. planowanie wydatków związanych z transportem dostaw oraz gotowych produktów, uwzględnianie różnego rodzaju nadplanowych kosztów. Ponadto bardzo dobrą praktyką jest zawieranie kosztów związanych z nieprawidłowa gospodarką materiałową, co w efekcie może doprowadzi do błędnego zarządzania produkcją, a nawet do jej zatrzymania. Automatycznie to przekłada się na zdolność produkcyjną, spadają zyski, a samo przedsiębiorstwo popada w długi, by z czasem upaść. A to wszystko zaczęło się od tak prostej, a wręcz trywialnej rzeczy.

Podział kosztów logistycznych

Koszty logistyczne można zakwalifikować do czterech podstawowy grup odpowiadających za poszczególne elementy przedsiębiorstwa tzn. koszty zakupu, koszty produkcji, koszty sprzedaży, koszty zarządzania. Choć sam podział jest bardzo ogólny to pozwala na pewne zobrazowanie sytuacji. Ponadto dokładniejsza analiza służąca lepszemu podziałowi, może być bardzo trudna. Powodem tego jest bardzo duża ilość procesów logistycznych, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie. Ponadto można tutaj także zaliczyć aspekt techniczny, który to związany jest z niedostatecznym zaawansowaniem stosowanych systemów informacyjnych opierających się m. in. na przestarzałych metodach księgowania.

Łódź to miasto bardzo niedoceniane... a niesłusznie! Z nami odkryjesz bogatą historię Łodzi, znajdziesz pomysł na pełne atrakcji popołudnie, ciekawy wieczór, niezapomniany weekend i poznasz ciekawostki na temat miasta, w którym nie sposób się nudzić!

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy