Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym?

Na czym polega nadzwyczajne złagodzenie kary w procesie karnym?

W niektórych przypadkach Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary. Polega to na zaistnieniu takiej sytuacji, gdy wymierzona jest kara poniżej ustalonego w Kodeksie Karnym progu za dane przestępstwo. Może to być również kara innego rodzaju. Na przykład grzywna zamiast kary pozbawienia wolności. W jakich przypadkach można zastosować tego typu złagodzenie?

Współpraca sprawcy z sądem i organami ścigania.

Sąd może ograniczyć wysokość kary albo nawet ją zawiesić w przypadku, gdy sprawca w sposób wyczerpujący ujawni istotne dla sądu szczegóły przestępstwa a także tożsamość i motywy osób, które razem z nim brały udział w tym zdarzeniu. Oczywiście dzieje się tak, gdy Sąd i organy ścigania nie mogą pozyskać danych informacji w inny sposób. Z tego sposobu na ogół korzystają skruszeni przestępcy, którzy chcą, by ich kara była mniejsza niż przewiduje Kodeks Karny. Z takimi działaniami wiąże się instytucja Świadka Koronnego. Może być ona zastosowana w przypadku wyjątkowo cieżkich przestępstw o charakterze zorganizowanym.

Kiedy adwokat łódź sprawy karne może również wnioskować o złagodzenie kary?

- Istnieje jeszcze kilka sytuacji, gdy sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Przede wszystkim chodzi o fakt, gdy zdaniem sądu kara jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do dokonanego przestępstwa. Może to wystąpić gdy:
- Sprawca doszedł do porozumienia z poszkodowanym i dodatkowo szkoda została naprawiona.
- Gdy postawa sprawcy świadczyła o tym, że starał się zapobiec szkodzie a gdy już do niej doszło, to nosił się z zamiarem rychłego jej naprawienia.
- Jeżeli sprawca lub osoba mu najbliższa, na skutek postępku ponieśli znaczny uszczerbek na zdrowiu.

Ulga wobec nieletniego.

Sąd może zastosować zasadę nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec nieletniego. Jednak muszą być ku temu spełnione istotne warunki. O nich na pewno jest w stanie poinformować klienta adwokat łódź sprawy karne. Jest to na przykład wcześniejsza niekaralność, okazanie skruchy czy współpraca z organami ścigania. Przede wszystkim jednak dobrze, żeby zaistniała gotowość poddania się wszelkim terapiom naprawczym i kurateli odpowiednich do tego   organów i instytucji. 

Łódź to miasto bardzo niedoceniane... a niesłusznie! Z nami odkryjesz bogatą historię Łodzi, znajdziesz pomysł na pełne atrakcji popołudnie, ciekawy wieczór, niezapomniany weekend i poznasz ciekawostki na temat miasta, w którym nie sposób się nudzić!

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy