Recykling odpadów opakowaniowych w Polsce

Recykling odpadów opakowaniowych w Polsce

Jak utylizować odpady niebezpieczne, przede wszystkim zaś opakowania z produkcji przemysłowej? To wyzwanie dla profesjonalnych firm, które muszą dziś sprostać niezwykle wygórowanym wymaganiom środowiskowym. O tym jak wygląda odbiór, recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych w Polsce rozmawialiśmy ze specjalistą serwisu OdbieramyOdpady.com.

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych – z myślą o środowisku…

Trzeba wiedzieć, że dzisiejsze zarządzanie w myśl zrównoważonego rozwoju uwzględnia prawidłową gospodarkę odpadami. Nie chodzi tu już wyłącznie o to, by zlokalizować, odebrać i składować odpady niebezpieczne. Wyzwaniem jest recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych – takie czynności, które pozwolą na odpowiednim etapie postępowania ze zużytymi opakowaniami odzyskać je jako surowiec i przesunąć ponownie do cyklu produkcyjnego. EKOSERWIS jest jedną z firm o ogólnopolskim zasięgu, która prowadzi w naszym kraju recykling i przetwarzanie odpadów metodą R3 i R5. Więcej na temat samej metody oraz szczegółów oferty można dowiedzieć się z OdbieramyOdpady.com (utylizacja i odbiór odpadów niebezpiecznych).

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych – wysoki standard i dokumentacja

Profesjonalne usługi, w tym odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych, wymagają pracy w oparciu o konkretne dokumenty. W przypadku doświadczonych i kompleksowo działających przedsiębiorstw, jak wspomniany EKOSERWIS, klienci mogą uzyskać #KPO, #DPO, #DPR oraz inne ważne dokumenty środowiskowe. Dlaczego to ważne? Zakład przemysłowy ma wówczas respektowaną przez prawo dokumentację, co zapewnia bezpieczeństwo poprzez zgodność z obowiązującymi ustawami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych – jakie grupy?

W przypadku EKOSERWIS to opakowania z tworzyw sztucznych, które zaliczają się do odpadów w kodzie 15 01 02. To jednak także opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, czyli odpady w kodzie 15 01 10*.

Recykling odpadów niebezpiecznych (opakowań) dotyczy praktycznie całego sektora przemysłowego, w tym przede wszystkim produkcji metalurgicznej i automotive, chemicznej i petrochemicznej, farb i lakierów, jak również farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i rolniczej. W każdym z takich zakładów produkcyjnych generowane są opakowania z tworzyw sztucznych wymagające odpowiedniego gospodarowania. Warto, by proces ten był profesjonalny i opierał się o nowoczesne techniki, utylizacja odpadów niebezpiecznych i jednoczesne ich przetworzenie na surowiec do ponownego wykorzystania.

Recykling i przetwarzanie odpadów opakowaniowych na przykładzie EKOSERWIS

Proces ten jest kilkuetapowy i wymaga odpowiedniego podejścia. Oczywiście nie byłby możliwy do przeprowadzenia bez stosownych pozwoleń, które klienci mogą obejrzeć na stronie OdbieramyOdpady.com. Pierwszym etapem jest właśnie odbiór odpadów niebezpiecznych z dowolnego miejsca w Polsce. Następnie organizowany jest transport: może to być transport po stronie klienta lub transport odpadów niebezpiecznych na zamówienie. Każda firma może w tej gestii liczyć na fachowe doradztwo przed dopięciem etapów czysto logistycznych.

Najważniejszy etap to recykling i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych (opakowań). EKOSERWIS prowadzi recykling odpadów niebezpiecznych metodami R3 i R5. Według obowiązującej ustawy o odpadach to:

  • R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)

  • R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy