Rolnik a własna działalność pozarolnicza - czy trzeba rezygnować z ubezpieczenia w KRUS?

Rolnik a własna działalność pozarolnicza - czy trzeba rezygnować z ubezpieczenia w KRUS?

Wielu rolników rozważając rozwój własnego biznesu zastanawia się, czy wraz z chwilą rozpoczęcia działalności będą musieli zrezygnować z dotychczasowego ubezpieczenia w KRUS. Jak przedstawia się ta kwestia w rzeczywistości? Odpowiedź poznasz w poniższym artykule.

 

Czy rolnik zakładający działalność pozarolniczą wciąż podlega ubezpieczeniu w KRUS?

Obecnie coraz większa liczba rolników decyduje się na założenie działalności gospodarczej, dotyczącej branży pozarolniczej. Podlegając ubezpieczeniu w instytucji jaką stanowi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wiele osób ma jednak wątpliwości, czy własny biznes lub podjęcie współpracy z istniejącą już działalnością nie wymuszą na nich zmiany ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że w wymienionych przypadkach rolnik wciąż może podlegać ubezpieczeniu w KRUS - musi tylko spełnić w tym celu konieczne warunki, do których zaliczają się:

  • nieprzerwany okres ubezpieczenia w pełnym jego zakresie, wynoszący co najmniej 3 lata i dalsze prowadzenie działalności rolniczej bądź prowadzenie prac w gospodarstwie rolnym, którego obszar użytkowy wynosi powyżej jednego hektara przeliczeniowego;
  • złożenie stosownego oświadczenia dotyczącego chęci kontynuowania ubezpieczenia w ciągu 14 dni od chwili rozpoczęcia własnej działalności bądź podjęcia współpracy;
  • brak wykonywania obowiązków w charakterze pracownika lub pozostawania w stosunku służbowym;
  • brak ustalonego prawa do emerytury, renty lub świadczeń z ZUS;
  • nieprzekroczenie określonej kwoty granicznej w wysokości 3723 zł należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodu z działalności pozarolniczej.

 

Jakie są warunki opłacania składek KRUS w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej?

Spełniając wyżej wymienione warunki, rolnik może prowadzić działalność pozarolniczą, wciąż podlegając ubezpieczeniu w KRUS. Należy mieć jednak na uwadze, aby do dnia 31 maja, po rozliczeniu roku podatkowego, złożyć w KRUS zaświadczenie pobrane z urzędu skarbowego informujące o wysokości podatku za ubiegły rok. Rolnik posiadający własny biznes musi opłacać miesięczną składkę podstawową na rzecz ubezpieczenia emerytalno-rentowego w podwójnej wysokości - pojedyncza składka dotyczy natomiast ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego oraz macierzyńskiego. Kwota składki zależna jest od powierzchni posiadanego gospodarstwa rolnego i opłacana jest w systemie kwartalnym. W przypadku, gdy dojdzie do przekroczenia limitu podatku dochodowego, rolnik zobowiązany jest do odprowadzania składek do ZUS-u - chcąc kontynuować ubezpieczenie w KRUS, musi on zrezygnować z prowadzenia działalności. Warto mieć również na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem ARiMR rolnik, który nie podlega ubezpieczeniu w KRUS nie może wystąpić o dofinansowanie dla osób prowadzących gospodarstwo rolne.

 

źródło: radary.info

 

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy