Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - co warto wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony - co warto wiedzieć?

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najbardziej pożądanym przez pracowników rodzajem umowy o pracę. Wynika to z faktu, że ten typ umowy daje stabilizację. Przed 2016 rokiem, pracodawcy dążyli do jak najmniejszej ilości takich umów, jednak zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Kodeksie pracy 22 lutego 2016 roku, pracownicy którzy stale współpracują z jednym pracodawcą, uzyskali nowe prawa. W poniższym artykule znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wypowiedzenia tego typu umowy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zmiany wprowadzone w 2016 mówią o tym, że czwarta umowa o pracę podpisana z tym samym pracodawcą, musi być zawarta na czas nieokreślony. W ten limit nie zaliczają się umowy zawierane na okres próbny. Dodatkowym, ważnym aspektem jest czas zatrudnienia - umowa na czas nieokreślony musi zostać podpisana z pracownikiem, który zatrudniony jest w tej samej firmie powyżej 33 miesięcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony odbyć się może zarówno w wyniku decyzji pracownika, jak i pracodawcy. Wymaga ono złożenia przez jedną ze stron stosownego oświadczenia, które skutkuje zakończeniem umowy po określonym upływie okresu wypowiedzenia. 

Jeżeli wypowiedzenie zostało złożone przez pracownika, pracodawca ma możliwość zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy, za który pracownik zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia.

Jeśli natomiast wypowiedzenie złoży pracodawca, ma on możliwość wysłania pracownika na urlop i zwolnienia go ze świadczenia pracy na pozostały okres. Ponadto, pracodawca wypowiadający umowę o pracę na czas nieokreślony, ma obowiązek podać przyczynę swojej decyzji. Jeśli wypowiedzenie nie jest zgodne z prawem, zwalniany pracownik może w ciągu 21 dni złożyć odwołanie do sądu pracy.

Dokument dotyczący wypowiedzenia umowy najlepiej składać na piśmie w dwóch egzemplarzach, aby być w posiadaniu potwierdzenia otrzymania pisma przez drugą stronę.

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym

Zdarza się, że pracodawca lub pracownik w ciężki sposób naruszy swoje podstawowe obowiązki. W takiej sytuacji, umowę o pracę na czas nieokreślony, rozwiązać można w trybie natychmiastowym. Pracodawca lub pracownik musi wówczas złożyć rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, podającym przy tym konkretne przyczyny takiego rozwiązania. Z dniem złożenia pisma, kończy się okres zatrudnienia pracownika. 

W dniu złożenia rezygnacji z pracy przez pracownika, pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za pozostały urlop oraz odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia należnego za okres wypowiedzenia.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony wiąże się z określonym okresem wypowiedzenia. Wynosi on:

  • 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był minimum 3 lata,
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony był dłużej niż 6 miesięcy,
  • 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy.

Dwutygodniowy okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna się w niedzielę, która następuje po dniu złożenia wypowiedzenia i kończy po dwóch tygodniach, w sobotę.

3-miesięczny oraz miesięczny okres wypowiedzenia umowy rozpoczyna się w pierwszy dzień miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. 

Więcej informacji na temat wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony znaleźć można na portalu Poradnik Przedsiębiorcy.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy