Odstąpienie od umowy zakupu samochodu

Odstąpienie od umowy zakupu samochodu

Kiedy podejmiemy decyzję o zakupie samochodu, wydaje nam się, że najgorsze mamy już za sobą. Godziny spędzone na przekopywaniu ogłoszeń w internecie, jeżdżeniu po komisach i prywatnych sprzedawcach, oglądaniu pojazdów… Gdy więc znajdziemy po tym wszystkim pasujący nam pojazd, czasami tracimy czujność. Tymczasem niestety sprzedający nie zawsze mają czyste intencje. Bywa, że zatajają (lub nie mają dokładnej wiedzy) istotne kwestie związane z historią auta lub/i jego stanem technicznym. Gdy po wpłaceniu zaliczki dowiemy się czegoś istotnego, jeszcze nie wszystko stracone. Prawo jest po naszej stronie – możemy zrezygnować z zakupu samochodu.

Ważne informacje związane z pojazdem

Najczęściej sprzedawcy zachwalają swój produkt, czyli w tym przypadku – wystawiony na sprzedaż pojazd. Możemy go oglądnąć z każdej strony, a zwykle też podjechać do mechanika. Mamy pewne narzędzia do sprawdzenia faktycznej historii technicznej samochodu, nie zawsze jednak z nich korzystamy. Bywa jednak tak, że już po wpłaceniu zaliczki na jaw wychodzą pewne ważne dane, o których wcześniej nie wiedzieliśmy.
Zdarzają się więc zatajenia dotyczące stanu pojazdu, braku awarii i historii. Gdy jednak dowiemy się prawdy i będzie ona zupełnie inna, nie jesteśmy na straconej pozycji. Warto więc jak najszybciej zapoznać się z książką serwisową samochodu, zrobić jego przedzakupowy przegląd oraz sprawdzić pojazd po numerze VIN. Jeśli poznamy istotne informacje (wady) dotyczące pojazdu, możemy odstąpić od zawartej już umowy. Mówi o tym Kodeks cywilny.

Wada oświadczenia woli

Nawet zatem po zapłaceniu zadatku (czy zaliczki) możemy często od umowy odstąpić. Jeśli więc z wiarygnodnych źródeł dowiemy się np. o awarii samochodu, jego zniszczeniu, wypadkach itd., możemy wygrać spór ze sprzedającym. Warunkiem jest to, że wcześniej nie poinformował nas o tych problemach (bo je zataił lub sam o nich nie wiedział). Zgodnie bowiem z art. 84 Kodeksu cywilnego:
„§ 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.
§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.
Jak więc widać, możemy powołać się na wadę oświadczenia woli i skutecznie odstąpić od umowy kupna pojazdu.

Rezygnacja z zakupu samochodu

Gdy więc nie poznaliśmy w porę ważnych informacji o samochodzie, możemy powołać się na błąd istotny. W takiej sytuacji trzeba sprzedającemu złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędów.
Najważniejsze jest to, że gdybyśmy znali wcześniej te informacje, nie zawieralibyśmy umowy kupna–sprzedaży. A zatem są na tyle istotne, że obecnie chcemy odstąpić od tej umowy i zrezygnować z zakupu samochodu.

Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy kupna samochodu w trybie zwykłym lepiej więc zastąpić wspomnianym oświadczeniem. Zwykłe odstąpienie bowiem prowadzi do utraty wpłaconego zadatku. Zgodnie bowiem z art. 394 § 1 Kodeksu cywilnego: „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.
Należy więc na mocy art. 84 Kodeksu cywilnego złożyć oświadczenie, a umowa stanie się taka, jakby nigdy nie została zawarta – a my odzyskamy zadatek.

Bibliografia:

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy