Ekspozycja PGE Giganty Mocy
Plac Gabriela Narutowicza 3, 97-400 Bełchatów
Ceny
ZWIEDZANIE INDYWIDUALNE Zakup biletów online: bilet normalny - 15 zł bilet ulgowy - 10 zł bilet dla dziecka do 3. roku życia - bezpłatny bilet dla opiekunów osób niepełnosprawnych - bezpłatny bilet rodzinny 2+1 - 35 zł bilet rodzinny 2+2 - 40 zł bilet rodzinny 2+3 - 45 zł W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci niż 3, do ceny biletu rodzinnego 2+3 dolicza się bilet w kwocie 5 zł na każde kolejne dziecko. Zakup biletów w kasach MCK: bilet normalny - 17 zł bilet ulgowy - 12 zł bilet dla dziecka do 3. roku życia - bezpłatny bilet dla opiekunów osób niepełnosprawnych - bezpłatny bilet rodzinny 2+1 - 39 zł bilet rodzinny 2+2 - 44 zł bilet rodzinny 2+3 - 49 zł W przypadku rodzin z większą liczbą dzieci niż 3, do ceny biletu rodzinnego 2+3 dolicza się bilet w kwocie 5 zł na każde kolejne dziecko. Bełchatowska Karta Rodziny: Bilety dla posiadaczy Bełchatowskiej Karty Rodziny można nabyć wyłącznie w Kasach Miejskiego Centrum Kultury bilet normalny – 8,50 zł bilet ulgowy – 6 zł Przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom za okazaniem legitymacji emeryta/rencisty oraz osobom niepełnosprawnym (z widoczną niepełnosprawnością lub na podstawie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem). ZWIEDZANIE GRUPOWE Zakup biletów online: bilet grupowy (10-20 os.) - 9 zł/os. • Na każde 10 osób grupy przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna. • W przypadku grup zorganizowanych, złożonych wyłącznie z osób niepełnosprawnych na każde 10 osób przysługuje 5 bezpłatnych biletów dla opiekunów. • W przypadku grup zorganizowanych, w których znajdują się osoby niepełnosprawne opiekunowi osoby niepełnosprawnej przysługuje bezpłatny bilet. • Z ulg w ramach zwiedzania grupowego mogą korzystać osoby niepełnosprawne z widoczną niepełnosprawnością lub osoby, które okażą ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz dokument ze zdjęciem. Zakup biletów w kasach MCK: bilet grupowy (10-20 os.) - 11 zł/os. • Na każde 10 osób grupy przysługuje 1 bezpłatny bilet dla opiekuna. • W przypadku grup zorganizowanych, złożonych z osób niepełnosprawnych na każde 10 osób przysługuje 5 bezpłatnych biletów dla opiekunów. Szatnia bezpłatna.
Godziny otwarcia
poniedziałek: nieczynne wtorek-piątek 9:00-18:00: (ostatnie wejście: godz. 16:00) sobota-niedziela 11:00-19:00: ostatnie wejście: godz. 17:30) W soboty i niedziele zwiedzanie odbywa się w systemie ciągłym z audioprzewodnikami, w miarę dostępności urządzeń.

W pobliżu:

0 komentarzy

Dodaj komentarz