Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa – różnice

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa – różnice

W celu lepszego zarządzania nieruchomością właściciele mieszkań łączą się w grupy, które mają na celu zarządzanie remontami oraz bieżącymi sprawami związanymi z użytkowaniem bloków. Czy w tym celu lepiej powołać wspólnotę mieszkaniową czy spółdzielnię mieszkaniową?

Spółdzielnia mieszkaniowa – czym jest?

Spółdzielnia mieszkaniowa to podmiot, który ma osobowość prawną. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz zarządzanie mieszkaniami spółdzielczymi.

Spółdzielnia mieszkaniowa powstaje wskutek założenia jej przez osoby fizyczne (minimum 10 osób) lub osoby prawne (minimum 3 osoby). Do zadań spółdzielni mieszkaniowej należy między innymi:

  • budowanie lub nabywanie budynków, aby ustanowić na znajdujących się w nich lokalach mieszkalnych spółdzielcze lokatorskie prawo;

  • budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych dla przeniesienia własności budynków na rzecz członków spółdzielni;

  • udzielanie pomocy członkom podczas budowania przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych.

Wspólnota mieszkaniowa – czym jest?

Wspólnota mieszkaniowa to podmiot posiadający zdolność prawną, którego członkiem jest każdy, kto ma prawo do danej nieruchomości. Celem działania wspólnoty mieszkaniowej jest zarządzanie nieruchomością wspólną pozostałą po wyodrębnieniu z niej własności lokali.

Wspólnota mieszkaniowa jako, że posiada zdolność prawną może zaciągać kredyty i dysponować środkami wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa nie musi mieć zarządu oraz jego prezesa, to mieszkańcy całkowicie zarządzają jej działaniem.

Wspólnota mieszkaniowa a spółdzielnia mieszkaniowa – różnice

Różnice jakie występują między wspólnotą mieszkaniową a spółdzielnią mieszkaniową są następujące:

  • we wspólnocie majątkowej prawo głosu mają wszyscy właściciele mieszkań. W spółdzielni prawo głosu mają tylko członkowie (nawet osoby, które mieszkają na terenie spółdzielni mieszkaniowej, nie muszą być w jej strukturach, jeżeli np. nie wpłaciły opłaty członkowskiej),

  • każdy z członków wspólnoty może zaproponować uchwałę oraz doprowadzić do jej przyjęcia. W spółdzielniach mieszkaniowych projekty uchwał przygotowuje zarząd, a członkowie spółdzielni mogą jedynie zgłaszać do nich uwagi, które nie wiążą zarządu,

  • wspólnoty mieszkaniowe ponoszą opłaty odpowiadające wysokości faktycznych kosztów związanym z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz zużyciu mediów dostarczanych do poszczególnych lokali. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych jej członkowie ponoszą dodatkowo opłaty związane z utrzymaniem innych nieruchomości należących do spółdzielni, a także, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi, uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię,

Jeżeli szukasz pomocy w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych skontaktuj się z naszą Kancelarią. Świadczymy usługi takie jak obsługa prawna spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Autor: radca prawny Karolina Marczak, nr wpisu LB-2649

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy