Czym są tablice orientacyjne i jakie branże z nich korzystają?

Czym są tablice orientacyjne i jakie branże z nich korzystają?
Spotykamy je każdego dnia, choć nie zawsze mamy świadomość tego, jak się nazywają i jaką funkcję pełnią. Tablice orientacyjne są przeznaczone do znakowania szeroko pojętej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu. W tym wypadku ze szczególnym naciskiem na elementy sieci i przyłączy wodociągowych, gazowych oraz ciepłowniczych. Dowiedz się, w jakich branżach są niezbędne i czym powinny się cechować, aby prawidłowo spełniały swoje funkcje.

Dlaczego trzeba umieszczać tablice orientacyjne?

Jak sama nazwa wskazuje, tablice orientacyjne służą do łatwiejszego lokalizowania urządzeń z sieci czy przyłączy gazowych, wodnych i ciepłowniczych. To niezwykle istotne szczególnie w czasie niespodziewanej awarii czy planowanych prac serwisowych. Precyzyjne ustalenia miejsca, w którym będą one realizowane pozwala zaoszczędzić czas serwisantów i szybciej przeprowadzić naprawę. To z kolei ogranicza ewentualne przestoje i okresy ograniczonej wydajności przesyłu.

Przepisy dotyczące znakowania

Konieczność montowania we właściwych miejscach tablic orientacyjnych jest także regulowana odpowiednimi przepisami. Niedopełnienie tych procedur może skutkować konsekwencjami finansowymi.

Jeżeli zaś mowa o przepisach to definiują one także to, jak powinny wyglądać, i co zawierać tablice. Podstawą były polskie normy PN-86 B-09700 dla sieci wodociągowych oraz normy branżowe BN-80 8975-02.02 dla gazociągów. Dzisiaj są one zniesione, co oznacza brak narzuconej standaryzacji. Dostawcy mediów zatem samodzielnie opracowują swoje standardy i według nich produkowane są tablice orientacyjne.

Wyjątkiem jest system stosowany do znakowania sieci ciepłowniczych. Tu obowiązuje europejska norma PN-EN 13941.

Rozróżnienie tablic orientacyjnych ze względu na kolor

Tablice orientacyjne, które spotykamy mają różne kolory. Ich dobór nie jest przypadkowy, a ściśle związany z informacjami, jakie mają przekazywać i komunikatami, jakie wysyłają. I tak:

  • Tablice żółte z czarnymi obrzeżami oraz czcionką są zarezerwowane dla gazu ziemnego i mają oznaczenie Z.
  • Tablice czerwone z czarnymi obrzeżami oraz czcionką są przeznaczone dla gazu węglowego i oznaczone literą M.
  • Tablice niebieskie z czarnymi obrzeżami oraz czcionką są dedykowane innym gazom i oznaczone literą R.

Na tablicach znajduje się jeszcze cały szereg symboli, głównie są to cyfry oraz litery. Zwracaj szczególną uwagę na te, które znajdują się w lewym górnym rogu tablicy. Do najpopularniejszych w przypadku sieci wodociągowych (zgodnie z normą PN-86 B-09700) należy H, czyli hydrant, Z – zasuwa, O – odpowietrzenie rurociągu, U – miejsce przyłączenia czy P – punkt pomiarowy.

Jeszcze inne symbole stosuje się w gazociągach BN-80 8975-02.02. Znajdziesz wśród nich m.in. Z – tablicę zawieradła mechanicznego, W – tablicę sączka węchowego czy P – tablicę punktu pomiarowego. Czasem miejsce symboli zastępują całe słowa, czyli GAZ, CIEPŁOCIĄG, WODA.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy