Jak i kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Jak i kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?
W ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego należy sporządzić sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą bilanse i rachunki zysków i strat. Zasada ta dotyczy spółek prowadzących księgi finansowe. Jak poprawnie złożyć sprawozdanie i do kiedy jest to możliwe?

Kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych?

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego dotyczy spółek, które prowadzą pełne księgi finansowe – osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze i właściciele spółek cywilnych i jawnych są więc zwolnieni z tego obowiązku, o ile ich roczny dochód netto nie przekracza 2 000 000 euro.

Jak złożyć sprawozdanie finansowe?

Od kilku lat sprawozdanie wysyłane jest wyłącznie w formie elektronicznej (wcześniej w papierowej). Ministerstwo Finansów udostępnia przy tym darmową aplikację – e-Sprawozdania Finansowe, dzięki której można sporządzić sprawozdanie wygenerowane w odpowiednim formacie i strukturze. Takie sprawozdanie musi być podpisane elektronicznie, niezbędne jest więc wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Cały proces jest dość skomplikowany dla osób nieobytych w sporządzaniu dokumentów w formie elektronicznej – jeśli chcesz upewnić się, czy Twoje sprawozdanie jest sporządzone prawidłowo, możesz zdecydować się na badanie sprawozdań finansowych.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Termin sporządzenia sprawozdania mija w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego, który wypada na 31 grudnia poprzedniego roku.  Następnym etapem jest akceptacja dokumentu przez zarząd firmy nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Ostateczny termin złożenia gotowego, zatwierdzonego sprawozdania do Krajowej Administracji Skarbowej wypada na 15 lipca. W przypadku niezłożenia dokumentu w wyznaczonym terminie, spółka dopuszcza się wykroczenia skarbowego i powinna niezwłocznie skorzystać z usługi doradztwa podatkowego.

Sporządzanie elektronicznych sprawozdań finansowych może być szczególnie kłopotliwe dla osób przyzwyczajonych do klasycznych form prowadzenia dokumentacji.  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i usprawnić cały proces – wejdź na Crowe.com/pl.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy