Jak zatrudnić pracowników sezonowych ze wschodu?

Jak zatrudnić pracowników sezonowych ze wschodu?

Szybki rozwój rodzimej gospodarki na przestrzeni ostatnich kilku lat przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na tymczasowych pracowników pochodzących ze wschodu. Chodzi tutaj w szczególności o branże typowo sezonowe, takie jak choćby rolnictwo, ogrodnictwo czy turystyka. Rozsądnym rozwiązaniem jest z pewnością outscourcing pracowników z Ukrainy, o czym więcej w dalszej części artykułu.

Bez wypełnienia konkretnych formalności ani rusz

Pracownicy zza naszej wschodniej granicy są powszechnie cenieni przede wszystkim za motywację, silne zaangażowanie, szybką adaptację, mobilność i rzetelność w realizowaniu powierzonych obowiązków zawodowych. Jeśli jakiejś firmie zależy na ich samodzielnym pozyskaniu w celu utrzymania rentowności lub zwiększenia bilansu finansowego, to pierwszy krok polega na złożeniu stosownego wniosku do starosty powiatowego o wydanie zezwolenia typu S (należy to zrobić w lokalnym urzędzie zatrudnienia). Dokument ten dotyczy pracy sezonowej wykonywanej przez cudzoziemca przez maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W sytuacji, gdy dana osoba nadal przebywa w swoim kraju urodzenia, konieczne jest przekazanie jej specjalnego zaświadczenia, na podstawie którego może stosukowo łatwo zdobyć wizę uprawniającą do wjazdu na teren Polski.

Optymalny komfort na wyciągnięcie ręki 

Ciekawą alternatywę dla samodzielnego starania się o pracowników ze Wschodu stanowi skorzystanie z usług wybranej agencji pośredniczącej w legalnym zatrudnianiu cudzoziemców. Na jej barkach spoczywa terminowe składanie wniosków, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w prawodawstwie, organizowanie zakwaterowania i transportu, udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów czy nawet kompleksowe wspieranie kontrahentów w zakresie wdrażania nowego personelu. Dla każdego przedsiębiorcy oznacza to oczywiście oszczędność cennego czasu i ograniczenie uciążliwych formalności do niezbędnego minimum. Godny polecenia jest zwłaszcza wspomniany już we wstępie outscourcing pracowników z Ukrainy, opierający się po prostu na ich wypożyczeniu. Zostają tym samym oddelegowani do realizowania konkretnych zadań przez ustalony w umowie okres. 

Mnóstwo potencjalnych korzyści 

Outsourcing daje przedsiębiorstwu szansę na ekspresowe dostosowanie stanu oraz struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb - i to bez konieczności ponoszenia wysokich wydatków związanych bezpośrednio z rekrutacją. Dodatkową korzyścią jest uniknięcie marnowania czasu na wyszukiwanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami lub chęciami do ciężkiej pracy. Ta ostatnia cecha ma kluczowe znaczenie w przypadku takich czynności, jak np. zbieranie owoców, sprzedawanie jedzenia w punktach mobilnych, obsługiwanie linii montażowych i budowanie domów. Na uwagę zasługuje ponadto poprawa funkcjonowania organizacji poprzez brak zajmowania się sprawami administracyjnymi. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej i rozliczanie z ZUS-em leży bowiem w całości po stronie agencji leasingującej pracowników. To bez wątpienia ogromne ułatwienie skutkujące wyraźnym usprawnieniem procesów wewnętrznych.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy