Sprawy alimentacyjne - co musisz wiedzieć?

Sprawy alimentacyjne - co musisz wiedzieć?

Powszechnie uznaje się, że do płacenia alimentów są zobowiązani rodzice wobec swoich dzieci. Czy obowiązek alimentacyjny dotyczy także małżonka lub innego członka rodziny? Czym są alimenty? Kto jest zobowiązany do obowiązku alimentacyjnego? Na jakie potrzeby nie musisz płacić alimentów? Jaka jest wysokość alimentów i od czego zależy? Czy istnieje mozliwość uchylenia obowiązku alimentacyjnego? W czym może ci pomóc adwokat do spraw alimentacyjnych i w jakiej kancelarii adwokackiej możesz szukać pomocy prawnej w Łodzi?

Alimenty i ich obowiązek dostarczania, czyli kto jest zobowiązany?

W przypadku alimentów powinniśmy zacząć od podstaw. O kwestiach związanych z alimentami mówi nam Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Alimenty to świadczenie, które zgodnie z prawem przekazywane jest osobie niesamodzielnej przez osobę, która jest prawnie zobowiązania do wspierania jej. Co ciekawe, alimenty mogą być świadczone pieniężnie lub w naturze. Mowa tu np. o działaniu np. pielęgnacyjnym lub zapewnieniu dóbr, umożliwiających codzienną egzystencję np. żywności itp.

Kto jest zobowiązany do świadczenia alimentów? Potocznie wyróżniamy alimenty rodziców wobec dzieci lub alimenty na rzecz byłego małżonka, jeśli w wyniku rozwodu, nie jest on w stanie się sam utrzymać i znajduje w niedostatku. Kodeks rodzinny szczegółowo wylicza osoby zobowiązane do alimentacji, wskazując małżonka, rodzeństwo, krewnych w prostej linii, powinowatych czy osoby związane ze sobą stosunkiem przysposobienia. Warto tu wspomnieć, że pochodzenie w linii prostej oznacza, że jedna osoba pochodzi od drugiej, czyli mowa tu np. o synu, wnuku, rodzicach, dziadkach itp. Znaczy to, że zachodzi tu też relacja wzajemności, w której osoby uprawnione to jednocześnie osoby zobowiązane. To np. rodzice mają obowiązek obce dzieci, ale także dzieci wobec rodziców.

Co również ważne, przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego decyduje zasada kolejności, określająca, że obowiązki dalszego krewnego (poza wspomnianą linia prostą) występuje gdy nie ma krewnego bliższego lub nie jest on w stanie spełnić owego obowiązku lub wówczas, gdy zyskanie świadczenia od bliższego krewnego jest związane z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania czyli na co są alimenty i jaka jest ich wysokość?

Co do wysokości alimentów, każdorazowo ustala je sąd. Wedle przepisów, wysokość alimentów ma pokrywać usprawiedliwione potrzeby dziecka lub uprawnionej osoby. Tu warto jednocześnie wspomnieć, że zarówno w przypadku dzieci, jak i innych osób, alimenty obowiązują nie do czasu ukończenia formalnej nauki, ale obowiązują one tak długo, jak długo jest niemożliwe samodzielne utrzymanie się osoby uprawnionej.

Sam obowiązek alimentacyjny polega na dostarczaniu środków, które odpowiadają tzw. usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, przy czym przepisy nie określają dokładnie jakie to potrzeby. Mogą się one różnić w zależności np. od wieku uprawnionego czy stwierdzonej niepełnosprawności. Można jednakże stwierdzić, że mogą obejmować one wydatki np. na mieszkanie, wyżywienia, odzież, środki higieniczne, opiekę zdrowotną, lekarstwa, kształcenie, opiekę specjalistyczną itp.

W przypadku ustalania konkretnej kwoty pieniężnej na alimenty, sąd bierze pod uwagę sumę miesięcznych wydatków uprawnionego, możliwości zarobkowe zobowiązanego do alimentów, a także możliwości zarobkowe innych osób, do niej zobowiązanych, a także to, czy osoba zobowiązana sama sprawuje opiekę nad uprawnionym.

 

Pomoc adwokata w sprawach alimentacyjnych - gdzie otrzymasz wsparcie adwokata w Łodzi?

Gdy chcesz żądać alimentów od danej osoby, z pewnością przyda ci się dobry prawnik. Warto wiedzieć, że o ile do spraw alimentacyjnych nie zawsze niezbędna jest kancelaria adwokacka, o tyle dobry adwokat może ci pomóc uzyskać właściwe porady prawne.

Sprawy związane z alimentami tj. np. uchylenie alimentów, wysokość alimentów, sprawy zwiększenia alimentów nie muszą być ustalane w trakcie postępowania sądowego, ale mogą być wynikiem porozumienia notarialnego. Niezależnie jednak od tego, czy chcesz skorzystać z tej opcji, czy też będziesz potrzebował pomocy w takiej sprawie jak przygotowanie pozwu, z pewnością pomoże ci dobry adwokat do spraw alimentacyjnych w Łodzi.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy