Jak zwalniać pracowników w czasie pandemii?

Jak zwalniać pracowników w czasie pandemii?

W okresie pandemii pojawiły się nowe możliwości zwalniania pracowników, jeśli firma przeżywa problemy finansowe i organizacyjne w wyniku załamania gospodarki światowej. Pracodawcy nie zawsze jednak chcą postępować uczciwie i pojawiają się takie firmy, które chcą stworzyć sztuczne warunki do zmniejszenia swoich kadr. W takich trudnych sytuacjach, przed zwolnieniami grupowymi czy ogłoszeniem upadłości przez przedsiębiorstwo, porady prawne bywają jedynym słusznym wyjściem z sytuacji.

Darmowa pomoc prawna dla pracowników w Łodzi

Nie mogą to być jednak puste sformułowania właściciela firmy – przed zwolnieniami indywidualnymi oraz grupowymi pracowników trzeba najpierw udowodnić, że firma faktycznie zanotowała ogromne straty i nie ma perspektyw na szybkie odbudowanie pozycji rynkowej. Naturalnie właściciel firmy nie musi prezentować pracownikom wyników finansowych przedsiębiorstwa, ale pracownicy przekonani o byciu pokrzywdzonymi zawsze powinni rozważać porady prawne Łódź i inne miasta mają w tej kwestii wiele do zaoferowania. Profesjonalne wsparcie, które oferują kancelarie prawnicze w całym kraju, coraz częściej nakierowane jest właśnie na pomoc dla zwolnionych lub zwalnianych pracowników. Co istotne, w wielu kancelariach taka działalność prowadzona jest pro bono, więc nie posiadający środków finansowych pracownicy również mogą liczyć na otrzymanie niezbędnego wsparcia. Posiadając oparcie w postaci mecenasa o wiele łatwiej poradzić sobie z niełatwą materią zbierania dowodów, które następnie pomogą w pozytywnym rozstrzygnięciu rozprawy przed sądem pracy.

Zasady zwolnień grupowych i indywidualnych – prawo do odprawy

Dla wielu pracowników – zwłaszcza zatrudnionych w branżach najmocniej dotkniętych przez pandemię i kolejne lockdowny poszczególnych gałęzi gospodarki – wypowiedzenie umowy o pracę jest jednak w pełni uzasadnione. Jeśli pracodawca w oparciu o ustawę antycovidową lub znowelizowaną ustawę o zwolnieniach grupowych zdecyduje się na wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem wszystkich przepisów prawa pracy, pracownikowi wciąż bardzo pomóc mogą porady prawne. Przede wszystkim w takiej sytuacji ważne jest ustalenie prawa do odprawy oraz skontrolowanie prawidłowości wyliczeń takowej odprawy. Znowelizowane przepisy kodeksu pracy umożliwiają chociażby zmniejszenie podstawy wynagrodzenia pracowników w dobie pandemii, ale wysokość odprawy nie powinna być od tego uzależniana. Samo wyliczenie odprawy przynależnej zwalnianemu pracownikowi bywa kłopotliwe, ale nie tylko dlatego warto rozważyć konsultację z prawnikiem. Ustawodawca w ramach walki ze skutkami pandemii na rynek pracy przewidział bowiem m.in. tzw. świadczenie solidarnościowe, które przysługuje przez 3 miesiące od zwolnienia z pracy z powodów związanych z koronawirusem.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy