Jak poczuć ulgę od długów? Jakie znaczenie mają negocjacje z wierzycielem?

Jak poczuć ulgę od długów? Jakie znaczenie mają negocjacje z wierzycielem?

Wielu dłużników zastanawia się nad tym, czy pertraktacje z wierzycielem dotyczące pozostałego do zapłaty zobowiązania mają w ogóle sens. Obawiają się oni, że osoba, czy też podmiot, któremu są winni pieniądze, nie będzie skłonny iść na żadne ustępstwa i szkoda czasu na tego typu działania.

W końcu trudno dziwić się zdeterminowanym wierzycielom, że chcą odzyskać należność. Niemniej jednak pogląd ten jest obarczony sporym marginesem błędu – owszem, niejednokrotnie zdarza się, że wierzyciele nie chcą porozumieć się z dłużnikami, ale mają miejsce również sytuacje, w których wykazują się oni zrozumieniem dla trudnego położenia osoby zainteresowanej i wspólnie udaje się wypracować pewien kompromis. Warto zatem podjąć takie rozmowy i zaryzykować – jest to nieraz duża szansa dla dłużnika.

Dlaczego negocjacje z wierzycielem mogą mieć duże znaczenie?

W toku negocjacji z wierzycielem czasem udaje się osiągnąć porozumienie w sprawie zastosowania takich rozwiązań jak na przykład częściowa ulga od długu, która może przedstawiać się rozmaicie, w zależności od poczynionych ustaleń. Z pewnością z perspektywy dłużnika znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej może to mieć ogromne znaczenie, dlatego nie należy odpuszczać już na początku i rezygnować z możliwości negocjacji bez podjęcia jakichkolwiek rozmów. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że wierzyciel nie wyrazi woli pójścia na ustępstwo, co również należy zrozumieć. Niemniej jednak osoby zadłużone często nie inicjują tego rodzaju działań, spisując całe przedsięwzięcie na straty jeszcze przed jego rozpoczęciem. Jest to niewłaściwe podejście – w przypadku komplikacji natury finansowej należy podejmować wszelkie racjonalne działania, które mogą coś zmienić. Niezbędny jest tutaj zdrowy rozsądek i ostrożność, ale z pewnością dobrze jest wykorzystywać szanse pojawiające się na horyzoncie.

W toku negocjacji należy przytaczać merytoryczne argumenty, a także wykazywać chęć współpracy z wierzycielem. Ucieczka przed długami nie likwiduje bowiem problemu, a poza tym może powodować szereg konsekwencji natury prawnej, co z pewnością nie jest pożądane. Do rozmów z osobą, u której ma się dług, należy się solidnie przygotować. Trzeba również pamiętać o tym, aby zachować spokój, mimo że sytuacja jest trudna. W toku negocjacji powinno się przedstawić swoją propozycję. Wierzyciel z kolei może zaprezentować własne rozwiązanie, które również należy rzetelnie przeanalizować. Istnieje szansa na wspólne osiągnięcie kompromisu, choć trzeba liczyć się także z odmową w tym zakresie.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy