Jednolity plik kontrolny w małej firmie

Jednolity plik kontrolny w małej firmie

Od 2018 roku obowiązek przesyłania jednolitego pliku kontrolnego do urzędu skarbowego obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości firmy. Zobacz, czym jest JPK i jak go przygotowywać.

Wprowadzony przez Ministerstwo Finansów Jednolity Plik Kontrolny miał na celu zminimalizowanie zjawiska przestępstw podatkowych. Już od kilku lat obowiązuje duże firmy, ale dopiero rozciągnięcie nowych zasad na wszystkie działające podmioty gospodarcze sprawi, że zaczną one przynosić oczekiwane rezultaty. Ministerstwo szacuje, że od 2018 roku jednolity plik kontrolny zacznie obowiązywać około 1,5 miliona nowych podmiotów.
Z całą pewnością podczas przygotowywania jednolitego pliku kontrolnego przez mikroprzedsiębiorstwa, pomocne może się okazać biuro rachunkowe, dla przykładu, ma 9 500 zarejestrowanych w KRS firm (dane według COIG), a w całej Polsce jest ich blisko 4 miliony. To pokazuje, jak duża jest skala wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów zmian.

Czym jest jednolity plik kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to nic innego, jak ewidencja zakupów i sprzedaży firmy. Należy ją przygotowywać w cyklu miesięcznym i przesyłać do fiskusa. Na tej podstawie urząd skarbowy może celniej typować podmioty, których działalność wymaga skontrolowania. Ułatwieniem dla podatników jest fakt, że Jednolity Plik Kontrolny wysyła się tylko w formie elektronicznej do 25 dnia każdego miesiąca (nawet jeśli podmiot przyjął kwartalną formę rozliczenia).
Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego ma również dobre strony dla przedsiębiorców. Ogranicza ono bowiem konieczność przeprowadzania kontroli w siedzibie firmy. Teraz audyt będzie mógł się odbyć równie dobrze drogą elektroniczną, a jeśli żadne nieprawidłowości nie zostaną wykryte. Urząd skarbowy w ogóle nie będzie musiał ingerować w prace firmy.

W przypadku niedostosowania się do nowych zasad albo wykrycia błędów w Jednolitych Plikach Kontrolnych, przesyłanych do urzędu skarbowego, przedsiębiorca może zostać obarczony karą. Jej wysokość jest uzależniona od sposobu zakwalifikowania błędu: wykroczenie skarbowe ‒ 20-krotność płacy minimalnej, przestępstwo skarbowe ‒ 10‒120 stawek dziennych.

Łódź to miasto bardzo niedoceniane... a niesłusznie! Z nami odkryjesz bogatą historię Łodzi, znajdziesz pomysł na pełne atrakcji popołudnie, ciekawy wieczór, niezapomniany weekend i poznasz ciekawostki na temat miasta, w którym nie sposób się nudzić!

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy