Rozwiązania montażowe dla przemysłu elektronicznego

Rozwiązania montażowe dla przemysłu elektronicznego

Sektor elektroniczny charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju. Aby końcowy produkt był jak najwyższej jakości stosowane do czynności montażowych narzędzia muszą spełniać standardy danego zakładu i w każdym przypadku zapewniać jednakowe połączenie komponentów.

Stanowisko pracy na linii montażowej powinno spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa, a także umożliwiać ergonomię działań. Do ułatwienia wykonywanych czynności wykorzystuje się balansery. Urządzenia te przy pomocy linki podłączonej do systemu sprężyn i zapadek równoważą ciężar używanego narzędzia i dają możliwość swobodnego manewrowania sprzętem.

 

 

 

Wykorzystywanie do prac montażowych w branży elektronicznej rozwiązań pneumatycznych wymusza stosowanie się do zasad bezpieczeństwa takich jak używanie środków ochrony wzroku, słuchu oraz instalowanie w układzie elementów, które zmniejszają prawdopodobieństwo zranienia. Do zasilenia urządzeń na sprężone powietrze wykorzystywane są węże podłączane do układu pneumatycznego poprzez szybkozłączki bezpieczne. Ten rodzaj armatury złącznej najpierw odcina dopływ medium, a następnie upuszcza pozostałe w przewodzie ciśnienie. Dopiero potem możliwe jest odpięcie samego węża. Na stanowisku montażowym wykorzystuje się także tłumiki hałasu. Są te elementy umieszczone na końcu przewodu ze sprężonym powietrzem obniżające natężenie hałasu wypływającego medium.

Narzędziami pneumatycznymi stosowanymi do montażu zespołów elektronicznych są przede wszystkim wkrętarki pneumatyczne na sprężone powietrze. Dają możliwość precyzyjnego dokręcania części przy jednoczesnym ergonomicznym kształcie i niewielkiej masie. Dla zapewnienia dokładności wymaganego momentu stosuje się wkrętaki ze sprzęgłem odcinającym, które w momencie osiągnięcia pożądanej wartości odłączają dopływ powietrza. Przy wkrętach samogwintujących używa się wkrętaków ze sprzęgłem ślizgowym. Prawidłowe dokręcenie śruby jest sygnalizowane przez specyficzny dźwięk wydawany przez narzędzie.

Oferowane są także profesjonalne narzędzia elektryczne do montażu seryjnego, które pozwalają dotrzymać wysokie standardy jakościowe, ilościowe oraz zapewniają powtarzalność w produkcji każdego sprzętu elektronicznego. Urządzenia te współpracują ze sterownikami, które umożliwia kontrolę przeprowadzanych czynności i dostosowanie ich do norm oraz wymogów zakładowych. Wśród takich narzędzi wyróżnia się klucze elektryczne zapewniające odpowiedni montaż połączeń gwintowanych.

W wyniku ciągłego zmniejszania elementów elektronicznych miniaturyzacji poddawane muszą być także narzędzia montażowe. Wkrętaki elektryczne z przetwornikiem umożliwiają precyzyjne zabiegi montażowe, zapewniając instalację komponentów nie powodującą uszkodzeń w dopasowywanych elementach. Sterowniki wkrętaków elektrycznych zbierają i poddają analizie dane, dzięki czemu automatycznie minimalizowana jest ilość błędnych operacji.

Utrzymywanie narzędzi montażowych w dobrej kondycji poprzez ich systematyczną kalibrację wpływa na dobrą jakość i brak nieprawidłowości w funkcjonowaniu produktów, tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia późniejszych reklamacji sprzętu elektronicznego.

Narzędzia montażowe nie tylko oddziałują na jakość produkowanej elektroniki, ale także minimalizują liczbę produktów z defektami. Odpowiednio dobrane do montażu urządzenia umożliwiają komfortową i bezpieczną pracę, a co za tym idzie pozwalają na utrzymanie stałego poziomu możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa. Te i inne produkty mające zastosowanie w pracy montażowej, nie tylko dla przemysłu elektronicznego RTV AGD, znajdą Państwo w ofercie firmy Pneumat. - polskiej firmy handlowo-produkcyjno-usługowej z branży pneumatycznej. Sprawdź więcej na www.pneumat.com.pl

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy