Ile trwa terapia logopedyczna?

Ile trwa terapia logopedyczna?

Bardzo często już na pierwszym spotkaniu, czyli wizycie mającej na celu określić z jakimi problemami mamy do czynienia, pada pytanie: "Jak długo będzie trwała terapia logopedyczna?". Bardzo ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi i to jeszcze takiej, która satysfakcjonować będzie rodzica dziecka bądź samego pacjenta.

Określając długość trwania terapii należy wziąć pod uwagę pięć bardzo istotnych czynników. Dotyczą one zarówno współpracy logopedy z dzieckiem, jak i terapii osób dorosłych.

Rodzaj zaburzenia i ilość zaburzeń

Porównując wady wymowy i zaburzenia mowy, to zapewne korekta tych drugich będzie trwać dłużej. W inny sposób pracuje się z dzieckiem z Zespołem Downa czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a inaczej koryguje wady wymowy. Na zaburzenia mowy składa się wiele czynników, a wada wymowy dotyczyć może tylko jednej głoski.

Motywacja pacjenta

Przed podjęciem terapii logopedycznej warto sobie zadać pytanie - "czy przyszedłem tutaj, bo jestem zmotywowany i naprawdę chcę zmienić jakość swojej wymowy?", "czy jestem w stanie poświęcić dziecku wystarczająco uwagi, aby przejść z nim logopedyczną drogę?", czy to ludzie z najbliższego otoczenia zasugerowali, że "może warto wybrać się do logopedy", ale ja nie jestem do tego przekonany?

Systematyczność pracy

Systematyczność dotyczy zarówno ilości spotkań z logopedą, jak i samodzielnej pracy w domu. Proszę się zastanowić, jakie efekty będzie miała terapia, na którą pacjent przychodzi 1-2 razy w miesiącu? Druga sprawa… wcześniej wspomniana praca w domu. Czy godzina tygodniowo z logopedą wystarczy, aby zmienić dotychczasowe nawyki? Niestety nie. Systematyczna praca w domu i utrwalanie nowego materiału jest niezbędne, aby terapia szła do przodu.

Konsultacje ze specjalistami

Logopedzi często odsyłają pacjentów do innych specjalistów np. audiologa, laryngologa, ortodonty, psychologa, w celu pogłębienia diagnostyki. Jeśli problem pacjenta jest złożony i może w znacznym stopniu rzutować na efektach terapii logopedycznej, a pacjent zwleka z konsultacją to działania logopedyczne będą trwały znacznie dłużej.

Poczucie więzi z logopedą

Pomiędzy logopedą, a pacjentem musi być "chemia". Bez dobrych relacji terapia może się rozciągać w czasie. Jeśli widzicie, że dziecko czuje stres przed wizytami, płacze, jest bardzo niechętne, nie potrafi zaufać logopedzie, jest nad wyraz nieśmiałe, to warto poszukać innego specjalisty. Podobnie jest z osobami dorosłymi. Logopeda i pacjent powinni się polubić, a spotkania odbywać się w miłej atmosferze.

Zanim zadacie pytanie "Ile trwa terapia logopedyczna?", oczekując odpowiedzi, że "niedługo" - weźcie pod uwagę powyższe punkty i przemyślcie te kwestie.

Gabinet logopedyczny Nauka Wymowy

Treść dostarczyła Justyna Leśniak - logopeda, neurologopeda, pedagog. Więcej informacji znajdziesz na stronie gabinetu logopedycznego www.naukawymowy.pl. Gabinet logopedyczny Nauka Wymowy znajduje się w Łodzi. Zobacz także kanał YouTube www.youtube.com/naukawymowy, gdzie regularnie dodawane są nowe materiały o tematyce logopedycznej.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy