Obsługa tachografu cyfrowego – jakie narzędzie wykorzystać?

Obsługa tachografu cyfrowego – jakie narzędzie wykorzystać?

Obsługa tachografu cyfrowego to kwestia, od której nie sposób uciec w firmach posiadających samochody powyżej 3,5 tony. Obsługa takiego tachografu może zostać znacznie ułatwiona dzięki nowoczesnym systemom teleinformatycznym.

W każdym pojeździe, którego masa całkowita przekracza 3,5 tony i który jest używany w przewozach drogowych, konieczna jest instalacja tachografu. Należy podkreślić tu, że nie ma znaczenia, czy takie przewozy wykonywane są jako transport na wewnętrzne potrzeby firmy, czy też jako transport drogowy. Do tego każdy taki pojazd, który został zarejestrowany po 1 maja 2006 roku, musi mieć tachograf cyfrowy. Skoro konieczne jest posiadanie takiego tachografu, pojawia się problem jego obsługi. 

Obsługa tachografu a obowiązek ewidencji

Tachograf, obok karty kierowcy, jest jednym ze źródeł danych, które wykorzystuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy. Pracodawca ma obowiązek odczytywania danych z tachografów cyfrowych przynajmniej raz na 90 dni (w przypadku karty kierowcy ten czas został skrócony do 28 dni). Takie dane należy przenieść na komputer, serwer lub inny nośnik. Potem trzeba je przechowywać przez 365 dni na co najmniej dwóch różnych nośnikach.

Odczytywanie danych – wybieramy narzędzie

Obecnie sczytywanie danych z tachografów cyfrowych wcale nie musi być uciążliwym obowiązkiem i nie musi oznaczać konieczności unieruchomienia pojazdu na pewien czas. Nowoczesne narzędzia teleinformatyczne np. SATIS pozwalają odczytywać zdalnie dane z tachografów i kart kierowców, po czym zapisują je w postaci plików elektronicznych (np. DDD). Najlepiej wybrać takie rozwiązanie informatyczne, które umożliwia sczytywanie danych w czasie rzeczywistym. To pozwala uzyskać w każdej chwili aktualne informacje na temat czasu pracy kierowcy. Takie narzędzia pozwalają odczytywać bieżący status pracy kierowcy (np. przerwa, jazda). Dzięki temu można skutecznie nadzorować limity pracy kierowców i mieć zawsze aktualne dane do wglądu uprawnionych organów. Do tego dane z tachografów i kart kierowców przyspieszają rozliczanie za wykonaną pracę.

Obsługa tachografu a szkolenie kierowcy

Na koniec warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która dotyczy szkoleń. Każdy nowy kierowca musi zostać przeszkolony nie tylko w zakresie BHP, ale także w zakresie obsługi tachografu. Pracodawca musi o tym pamiętać. Taki obowiązek wynika bezpośrednio z rozporządzenia WE 165/14. Według niego pracodawca musi zadbać, aby kierowca potrafił właściwie używać urządzenia rejestrującego, które zostało zamontowane w pojeździe. Z drugiej strony za brak takiego szkolenia nie została zapisana żadna sankcja karna. Jednak to pracodawca ponosi konsekwencje za naruszenie rozporządzenia WE 165/14, nawet jeśli złamanie prawa wynika z błędnej obsługi tachografu przez kierowcę.

Obsługa tachografu ma kluczowe znaczenie dla wypełnienia obowiązku ustawowego oraz dla właściwego kontrolowania i rozliczania czasu pracy poszczególnych kierowców. Dzięki nowoczesnym, właściwie dobranym narzędziom teleinformatycznym można znacznie ułatwić obsługę tachografu cyfrowego.

Łódź to miasto bardzo niedoceniane... a niesłusznie! Z nami odkryjesz bogatą historię Łodzi, znajdziesz pomysł na pełne atrakcji popołudnie, ciekawy wieczór, niezapomniany weekend i poznasz ciekawostki na temat miasta, w którym nie sposób się nudzić!

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy