Ubezpieczenie OCS - co to jest i jak uzyskać?

Ubezpieczenie OCS - co to jest i jak uzyskać?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to jeden z dobrowolnych produktów oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, skierowanych do przedsiębiorstw świadczących usługi z zakresu spedycji i transportu.

Czym dokładnie jest ubezpieczenie ubezpieczenie OC spedytora i w jaki sposób można je uzyskać? Odpowiedzi na te oraz inne istotne pytania na ten temat zawarliśmy w naszym poniższym artykule. 

Ubezpieczenie OCS - co to takiego?

Branża transportowa niesie za sobą wysokie ryzyko występowania zdarzeń, które mogą generować znaczne straty finansowe. Między innymi z tego właśnie względu, przedsiębiorstwa decydują się na zakup odpowiedniej ochrony, w tym między innymi OCS, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora. Polisa tego rodzaju chroni spedytora przed skutkami błędów popełnionych podczas wykonywania swoich obowiązków, gwarantując wypłatę odszkodowania w określonych w umowie sytuacjach. Jest to skuteczny sposób, aby ochronić się na wypadek roszczeń od osób trzecich, które będą domagać się zadośćuczynienia za niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie zleconej danej firmie usługi. Podobnie jak pozostałe ubezpieczenia OC skierowane do branż obciążonych wysokim ryzykiem popełnienia błędu, OCS funkcjonuje w oparciu o taki sam schemat. 

Polisa OCS - co obejmuje?

Przeważnie na wypłatę odszkodowania liczyć można w przypadku wystąpienia szkód, jakie następują w wyniku niewykonania lub nieodpowiedniego wykonania usługi, która zawarta została w umowie spedycji. Należy jednak pamiętać, że zakres polisy tego rodzaju może obejmować inny zakres, ze względu na możliwość jego indywidualnego ustalania przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W zakresie mieścić się powinna ochrona podczas składowania towaru, organizacji transportu, zawierania umowy przewozowej, a także sporządzania instrukcji wysyłkowych oraz potrzebnych dokumentów przewozowych. 

Polisa OCS - czego nie obejmuje?

Rozważając zakup ubezpieczenia OCS należy również mieć na uwadze, czego dana polisa nie obejmuje swoją ochroną. Do najczęściej spotykanych wyłączeń należą między innymi szkody, które powstały na skutek rażących zaniedbań, magazynowania towaru przez okres dłuższy niż 30 dni czy niezachowania odpowiedniej temperatury. Ubezpieczenie tego rodzaju nie obejmuje ponadto spedycji ładunków niebezpiecznych, kradzieży poza miejscem strzeżonym oraz odpowiedzialności za uszkodzenia ładunku podczas spedycji. Często bywa również, że ochronie nie podlegają szkody, które powstały w wyniku zdarzeń spowodowanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne lub innych sytuacji losowych. Warto ponadto mieć na uwadze wysokość sumy gwarancyjnej, która stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku, gdy kwota ta zostanie przekroczona, spedytor zobowiązany będzie pokryć resztę kosztów z własnych środków. 

Jak można otrzymać ofertę na ubezpieczenie OCS?

Ofertę ubezpieczenia można otrzymać w prosty sposób, wypełniając formularz na stronie multiagencji ubezpieczeniowej, na przykład Ubezpieczamy24.com. Wystarczy wpisać w odpowiednie rubryki potrzebne informacje dotyczące firmy, w tym między innymi NIP, nazwę i numery licencji, a następnie przesłać wypełniony formularz i poczekać na kontakt ze strony doradcy, który następnie przedstawi najlepszą ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb danej działalności. Dzięki temu wszelkich formalności można dokonać w dowolnej chwili, zyskując ponadto profesjonalne wsparcie ekspertów w dziedzinie ubezpieczeń dla firm. 

O innych ubezpieczeniach w branży transportowej możesz poczytać na stronie: https://jawor24h.pl/14638/ktore-ubezpieczenia-dla-firmy-transportowej-warto-wybrac/a.html

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy