Dobry adwokat od spraw karnych w Łodzi

Dobry adwokat od spraw karnych w Łodzi

Jedną z największych korzyści wynikających ze współpracy z kancelarią prawną jest możliwość poruszania się w wielu dziedzinach prawnych. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller udostępnia swoim klientom dwóch najlepszych karnistów, to jest adwokat Katarzynę Florczak Keller, a także adwokata Kamila Kellera.

Sylwetki specjalistów ds. prawa karnego.

1. Kim jest adwokat Katarzyna Florczak Keller?

Katarzyna Florczak Keller to doświadczony adwokat z Łodzi, który specjalizuje się w zakresie prawa karnego. Osoba ta już od wielu lat broni osoby, które - z różnych powodów - są oskarżone o różnego rodzaju przestępstwa gospodarcze, budowlane, podatkowe, a także związane z nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów BHP. Co więcej, pani Katarzyna jest osobą ukierunkowaną na sukces i - co najważniejsze - pełną pasji i zaangażowania. Jest to też osoba wnikliwa i wyróżniająca się dociekliwością i umiejętnością analitycznego myślenia, co ma istotne znaczenie w kontekście postępowania karnego. Często bowiem zdarza się, że nawet najmniejsze szczegóły sprawy mogą mieć wpływ na jej ostateczny przebieg.

Adwokat Katarzyna Florczak-Keller i adwokat Kamil Keller - specjaliści od prawa karnego w Łodzi.

2. Kim jest adwokat Kamil Keller?

Kamil Keller to doświadczony, łódzki adwokat karnista, który zajmuje się prowadzeniem również bardzo skomplikowanych i wielowątkowych spraw. Osoba ta posiada również olbrzymie doświadczenie w sprawach związanych z prowadzeniem zorganizowanych grup przestępczych, a także z tzw. karuzelami podatkowymi. Mało tego - jest to adwokat, który już od wielu lat działa również w obszarze prawa skarbowego i gospodarczego. Dzięki temu posiada on bardzo szeroką wiedzę, która znacznie wykracza poza sferę prawa karnego.

Współpraca to kwintesencja sukcesu

Cechą, którą musi posiadać dobry adwokat od spraw karnych, jest zdolność do komunikacji z wieloma innymi specjalistami. Dzięki temu może on ustalać nowe fakty, które będą miały istotny wpływ na przebieg postępowania karnego (i nie tylko). Prawo karne jest dość specyficznym obszarem prawodawstwa, gdyż obejmuje ono szereg dziedzin nauki, w tym medycynę, psychiatrię, kryminologię, a nawet kryminalistykę. Mało tego - zagadnienia związane z prawem karnym są często powiązane z wieloma innymi obszarami prawa, w tym z organizacją ruchu drogowego i przepisów BHP.

Kancelaria adwokacka - kryteria wyboru

Kancelaria adwokacka Florczak Keller to podmiot, którego zadaniem jest kompleksowa pomoc wszystkim osobom narażonym na odpowiedzialność karną w ramach istniejących postępowań. Kancelaria ta nie tylko reprezentuje swoich klientów, ale też wspiera ich merytorycznie, kompleksowo prowadząc postępowanie przygotowawcze i to również na różnych etapach wyjaśniających.

Ważnym atutem Kancelarii jest jej szybkość działania. Osoby wchodzące w skład jej zespołu karnistów wiedzą, że to od szybkości ich reakcji zależeć może dalszy przebieg postępowania karnego - https://kancelaria-kfk.pl/specjalizacje/prawo-karne/. Dlatego osoby te docierają w miejsce zdarzenia i niejednokrotnie uczestniczą w przesłuchaniu. Często okazywało się, że dzięki wsparciu tych osób organy ścigania odstępowały od dalszych czynności wobec osoby podejrzanej.

Wsparcie karnistów od samego początku

W przypadku postępowań w ramach prawa karnego,już pierwsze czynności mogą mieć bardzo istotny wpływ na dalsze kroki podjęte przez organy ścigania. Często okazuje się, że nieprofesjonalne podejście np. do przesłuchań może wprowadzić do sprawy wiele błędnych sformułowań, które będą przemawiać na niekorzyść osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa. Co gorsza, błędy popełnione np. w trakcie przesłuchań, mogą być nie do naprawienia na dalszych etapach trwania postępowania. Kancelaria Adwokacka Florczak Keller może wytypować osoby, których pomoc w tej materii będzie nieoceniona. Warto podkreślić, że wchodzący w skład zespołu karniści, mogą dojechać do prawie każdego miasta w Polsce i poza jej terytorium. Głównym miejscem świadczenia ich usług jest Łódź.

Podsumowując, Kancelaria Adwokacka Florczak Keller to profesjonalne wsparcie dla osób, które są narażone na różnego rodzaju prawne reperkusje o charakterze karnym.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy