Jakie są podstawy prawne rozwodu?

Jakie są podstawy prawne rozwodu?

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych przeżyć w życiu, które zdarza się doświadczyć wielu osobom. Oczywiście każda sytuacja jest inna i każdy rozwód jest indywidualny. Bez względu na powody, dla których małżeństwo rozpada się, podstawy prawne rozwodu są zawsze te same.

W Polsce, rozwód jest uregulowany przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz przez Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zgodnie z tymi przepisami, istnieją trzy podstawy prawne dla orzeczenia rozwodu.

Po pierwsze, rozwód może zostać orzeczony na wniosek jednej ze stron, jeśli małżeństwo jest już niemożliwe do dalszego utrzymania. Oznacza to, że pomiędzy małżonkami istnieją takie różnice i nieporozumienia, że dalsze utrzymywanie związku nie jest możliwe. Warto jednak pamiętać, że sam wniosek o rozwód nie gwarantuje, że zostanie on przyjęty. Sąd będzie musiał rozpatrzyć wszystkie okoliczności i wydać decyzję.

Drugą podstawą prawną dla rozwodu jest orzeczenie o winie jednego z małżonków. W Polsce obowiązuje tzw. zasada winy, co oznacza, że w przypadku, gdy jedna ze stron dopuściła się poważnego naruszenia swoich obowiązków małżeńskich (np. zdrady, przemoc), to druga strona może domagać się rozwodu na tej podstawie.

Ostatnią podstawą prawna dla rozwodu jest tzw. separacja orzekana przez sąd. Oznacza to, że małżonkowie żyją już osobno i nie mają kontaktu ze sobą przez okres co najmniej roczny. Jeżeli podczas tego czasu nie pojawią się żadne przeszkody, to małżonkowie mogą wystąpić do sądu o rozwód na tej podstawie.

Podsumowując, podstawy prawne dla rozwodu są trzy, a wybór konkretnej zależy od indywidualnej sytuacji każdej pary. Jeśli szukasz pomocy prawnej w związku z rozwodem, kliknij https://www.joanna-zielinska.pl/prawo-rodzinne/rozwod.  Bez względu na to, jakie okoliczności prowadzą do rozwodu, warto pamiętać, że w takiej sytuacji pomoc prawna może okazać się niezwykle cenna.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy