Komunikacja w relacji damsko - męskiej - czy potrafisz rozmawiać z partnerem?

Komunikacja w relacji damsko - męskiej - czy potrafisz rozmawiać z partnerem?

Kobiety są z Venus, a mężczyźni z Marsa. To przysłowie nie wzięło się znikąd – mas swoje głębokie podstawy w częstym braku możliwości porozumienia się kobiety i mężczyzny – nie tylko jako wolnych osób, ale również jako wieloletnich partnerów. Czy potrafisz odpowiednio przekazać swoje myśli płci przeciwnej?

Przekazywanie informacji – po co mówi kobieta, po co mówi mężczyzna?

Nie jest novum twierdzenie, że kobiety godzinami potrafią debatować ze sobą o najróżniejszych sprawach, porównywać , wyrażać swoje zdanie, opinie, tworzyć scenariusze zdarzeń i rozważać różne ewentualności, często analizując zachowanie swoje i innych. W przypadku problemów często próbują znaleźć pomoc u przyjaciółek lub korzystają z usług profesjonalistów na Strefamysli.pl. Ich działanie ma na celu rozładowanie napięcia i stresów, znalezienie sposobów postępowania. Z kolei mężczyźni przekazują informacje z goła inaczej – krótkimi, zwięzłymi zdaniami, półsłówkami. Dla nich istnieje tu i teraz, liczą się jednoznacznie rozumiane stwierdzenia, są zazwyczaj prostolinijni i konkretni. Nie potrafią odnaleźć się w kobiecych, zawiłych rozmowach, aluzjach, niuansach czy słownych gierkach.

Dwa oblicza przekazu informacji – czy da się je pogodzić?

Tak – jeśli oboje partnerów jest skłonnych do odrobiny wysiłku w celu zrozumienia sposobu myślenia, analizowania i przekazywanie informacji. Skuteczna komunikacja między dwojgiem osób różnej płci opierać musi się na pewnym zestawie wypracowanych zasad. W przypadku par, które są w długotrwałym związku i nie potrafią dojść między sobą do porozumienia, prawdopodobnym będzie konieczność skorzystania z pomocy naturalnej osoby trzeciej - porady specjalisty - konieczna może być bowiem psychoterapia par i małżeństw. Podczas sesji z psychoterapeutą ustalone zostaną przyczyny nieprawidłowości w komunikacji i powstawania konfliktów. Wskazane zostaną metody i techniki przekazywania komunikatów płci przeciwnej, wdrożone zostaną odpowiednie – indywidualne i dedykowane parom ćwiczenia, mające na celu dojście do porozumienia między partnerami – niezależnie od tego, jaki byłby skutek tego porozumienia.

Gotowość do rozmowy podstawą porozumienia

Przekazanie informacji, wymiana zdań – zawsze wymagają odpowiedniego przygotowania, przeanalizowania swoich myśli i ułożenia ich w logiczny przekaz. Wymiana zdań – w szczególności w przypadku rozbieżności pomiędzy partnerami – odbywa się nagle, w gniewie, złości i emocjach. Wówczas tak naprawdę, nie jest możliwe logiczne argumentowanie, dwie osoby nie chcą dojść do porozumienia, zrozumieć drugiej osoby, lecz wywalczyć swoje, przeforsować swoje zdanie, bez względu na uczucia i emocje drugiej strony. Niezwykle trudno jest przerwać wymianę zdań w złości, jednak jest to najczęściej jedyny sposób na przerwanie błędnego koła przerzucania się nic niewartymi zdaniami, wypominkami i obrażaniem się. Tylko spokojna, konstruktywna rozmowa, w szczególności na trudne, różniące dwie osoby tematy, może doprowadzić do porozumienia między dwojgiem ludzi.

Rozmowa a zrozumienie – jak słuchać, by usłyszeć?

Komunikaty wypowiadane wobec drugiej osoby nie zawsze oddają kwintesencję tego, co tak naprawdę chcielibyśmy przekazać – nawet, jeśli komunikują się ze sobą osoby tej samej płci. W przypadku wymiany zdań pomiędzy kobietą a mężczyzna dochodzi dodatkowy problem, a mianowicie inny sposób wyrażania swoich intencji, emocji oraz zazwyczaj – innej interpretacji wypowiedzi jednej strony przez stronę drugą – płci odmiennej. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z zarzutami ataku, wypominania, łapania za słówka, braku zaangażowania w rozmowę – co nie zawsze jest zgodne z prawdą, a jedynie wynikiem innej formy porozumiewania się. Podczas rozmowy – jeśli nie jesteśmy pewni intencji czy uczuć drugiej osoby, należy dopytać się i upewnić, czy dobrze rozumiemy przekaz drugiej strony -  tak, jak robilibyśmy to w momencie komunikowania się w obcym, niezbyt dobrze znanym nam języku.

O czym i jak mówić? – traf do odbiorcy ze swoimi słowami

W szczerej, prawdziwej rozmowie, nie wolno owijać w bawełnę. Komunikaty – w szczególności kierowane w stronę mężczyzn – powinny być proste, krótkie, konkretne, bez aluzji i sugestii – tak w przypadku rozmów o codzienności, jak i uczuciach, planach. Nie wolno jednak celowo ranić drugiej osoby, sprawiać jej przykrość – jeden komunikat można bowiem przekazać na wiele sposobów. W związku warto zdecydować się na odpowiednie wyważanie słów, rozmowę pełną empatii, która nie będzie:

  • powodowała narastania frustracji,
  • prowadziła do kłótni,
  • krytykowaniem partnera,
  • miała na celu zdominowanie drugiej,
  • wyładowanie nagromadzonej agresji i żali.

Niedopuszczalne jest ucinanie rozmowy, uciekanie od problemu, obrażanie się, wiara w klasyczne „powinien się domyśleć” – taka taktyka „komunikacji” nie niesie bowiem ze sobą nic dobrego, powoduje nawarstwianie się problemów i pogłębianie niezgodności miedzy partnerami.

Skuteczne komunikowanie się między partnerami jest prawdziwą sztuką, jednak nie niemożliwą do opanowania. Kierowanie się podczas rozmowy kilkoma dość prostymi zasadami jest prosta drogą do oczyszczenia atmosfery, zrozumienia drugiej osoby i siebie samego w relacji z drugim człowiekiem.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy