Prawo spadkowe: ostatnia wola

Prawo spadkowe: ostatnia wola
Czym jest testament, pewnie każdy z nas wie. Z prawnego punktu widzenia to czynność prawna dokonywana za życia na wypadek śmierci. Dokument ten wywołuje skutki prawne dopiero po śmierci spadkodawcy. Może być on także w każdej chwili odwołany lub zmieniony. Wielokrotnie.

Testament – warto skorzystać z porady adwokata od prawa spadkowego?

Podczas całego życia możemy sporządzić wiele testamentów. Sporządzenie nowego unieważnia stary. Aby dokument był rozpatrywany jako istotny należy uniknąć błędów podczas jego sporządzania. W przypadku sporządzania tego dokumentu samodzielnie warto zaczerpnąć porady specjalisty takiego jak adwokat od prawa spadkowego z Warszawy.

Kiedy testament może być uznany za nieważny?

Testament to dokument, który niekoniecznie musi być sporządzany w obecności notariusza. Można go stworzyć samodzielnie w domu. Aby testament był ważny należy go napisać ręcznie, w całości. Nie może być to wydrukowany dokument i jedynie podpisany. Próbkę ręcznego pisma w postaci listu lub kartki świątecznej warto wręczyć wymienionym w im osobom, tak aby posiadały one dowód na wypadek próby podważenia testamentu przez innych spadkobierców. Warto także odpowiednio go zatytułować, tak aby nikt nie miał wątpliwości co do roli dokumentu. Nagłówki które możemy użyć to: "Testament", "Ostatnia wola". Własnoręczny podpis należy umieścić na samym końcu, gdyż pod uwagę brane są tylko rzeczy wymienione nad nim. Warto także umieścić na nim datę sporządzenia. Nie jest to element niezbędny, ale jej brak może być podstawą do uznania testamentu za nieważny. Dlaczego? Brak daty może wywoływać wątpliwości co do kilku kwestii. Jedną z nich jest zdolność spadkodawcy do jego sporządzenia. Tylko w pełni świadoma, która może podjąć świadomą i samodzielną decyzję, może spisać ważny testament. Data może okazać się także kluczowa, w przypadku gdy posiadamy kilka testamentów. Pomoże określić nam, który jest tym ostatecznym. Więcej tu.

Istotną rzeczą, o której warto pamiętać jest fakt, że testament może zawierać oświadczenie tylko jednego spadkodawcy. Jeżeli testament sporządzany jest przez dwie osoby np. małżonków, nawet w przypadku gdy posiadają oni wspólne składniki majątku jest nieważny. 

Pomoże on w ustaleniu formy i podpowie jaką formę powinien mieć dokument, o czym należy pamiętać podczas pisania go, tak aby nie został on w przyszłości podważony, a osoby w nim zawarte bez przeszkód mogły odziedziczyć wymienione składniki majątku.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy