Mykotoksyny w paszy dla zwierząt - czym to grozi?

Mykotoksyny w paszy dla zwierząt - czym to grozi?

Źle przechowywana pasza, zaatakowana przez szkodniki i wilgoć oraz zanieczyszczona substancjami pochodzenia mikrobiologicznego, może wywołać schorzenia spowodowane obecnością mykotoksyn, które negatywnie wpływają na stan zdrowia zwierząt hodowlanych. Zakażenie produktami przemiany materii grzybów pleśniowych może dotyczyć zarówno paszy gotowej, jak i przygotowywanej samodzielnie w gospodarstwach.

Jakie zagrożenie stanowią mykotoksyny w paszach?

Mykotoksyny w paszy mają silne działanie toksyczne nie tylko dla zwierząt, ale i ludzi - mogą zostać wprowadzone do łańcucha pokarmowego z produktami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Szkodliwość ujawnia się po spożyciu około 1 miligrama w 1 kilogramie ziarna, przetworów zbożowych lub pasz.

Jakie są objawy zatrucia mykotoksynami?

Wyróżnia się trzy rodzaje zatrucia mykotoksynami zwierząt hodowlanych. Zatrucia podostre i przewlekłe charakteryzują się brakiem apetytu, wymiotami, biegunkami, osłabieniem, zmianami skórnymi, pogorszeniem dobowych przyrostów masy ciała, niedowładami, zaburzeniami płodności, uszkodzeniami narządów wewnętrznych oraz obniżeniem odporności i większą podatnością na infekcje. Ostre zatrucia mogą nawet doprowadzić do śmierci. Zarażone pasze są w konsekwencji przyczynami dużych strat ekonomicznych dla hodowców zwierząt.

Czy można wyeliminować mykotoksyny z pasz?

Niestety nie jest możliwym, aby całkowicie wyeliminować mykotoksyny z pasz. Zainfekowana pasza stwarza ryzyko zatrucia całych stad kur, krów czy świń. Należy zatem zapobiegać zanieczyszczeniu pasz i dbać o obniżanie poziomu ich stężenia. Na rynku dostępne są preparaty, które po wymieszaniu z paszą absorbują część mykotoksyny- są to sorbenty .

Jak uchronić się przed zakażeniem mykotoksynami?

Przed zarażeniem mykotoksynami  hodowli zwierząt uchroni zakup paszy z upraw o niskiej zawartości zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że kukurydza ma około 10 razy większe stężenie mykotoksyn od pszenicy. Na produkcję ziaren o właściwej wartości paszowej wpływa również optymalizacja technologii prowadzenia łanu i prawidłowa agrotechnika. Zebrane ziarno należy badać pod kątem wilgotności i w razie potrzeby, dosuszyć i dodatkowo doczyścić, a przechowywać w profesjonalnym silosie. Pozwala to uniknąć pleśni magazynowych.

Dopuszczalne normy mykotoksyn w paszach

Przepisy Unii Europejskiej określają maksymalne stężenie mykotoksyn w surowcach paszowych. Wśród narażonych na działanie pleśni i grzybów znajdują się: ziarno kukurydzy, śruty zbożowe, śruta sojowa oraz kiszonka z kukurydzy. Są to składniki pasz przeznaczonych dla kur, świń i  krów. Producenci paszy dla zwierząt są zobligowani do oznaczania wysokości stężenia zawartości mykotoksyn w ziarnie.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy