Faktoring w teorii i praktyce

Faktoring w teorii i praktyce

Wiele zamówień, dostaw i usług realizowanych jest za pośrednictwem platformy EDI. Jest to również szybki oraz niemalże nieomylny sposób na wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Zdarza się jednak, że mimo korzystania z szybkiego systemu wymiany dokumentacji EDI, pojawiają się znaczne opóźnienia z wypłacaniem należnych środków przez usługobiorców. Niejednokrotnie z płatnością zwlekają oni do ostatniej chwili lub nawet przekraczają wyznaczony termin. Istnieją na szczęście narzędzia ułatwiające utrzymanie płynności finansowej firmy w tego typu sytuacjach.

Czym jest faktoring?

Faktoring to jedna z usług umożliwiających utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Pozwala on na wcześniejsze uregulowanie wierzytelności handlowej, wynikającej z wykonanej usługi lub dostawy. W praktyce oznacza to wykup przez podmiot świadczący usługę (zwany faktorem) nieprzeterminowanych faktur przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców.

Znacznym usprawnieniem całego procesu okazał się produkt marki Infinite, będącej czołowym dostawcą EDI w Polsce, która zdecydowała się na wprowadzenie usługi e-Faktoringu. Platforma umożliwia świadczenie finansowania z pominięciem drogi tradycyjnej, obejmującej przygotowanie stosownych dokumentów oraz wypełnienie skomplikowanego wniosku. Firmy organizujące swoją pracę z wykorzystaniem systemu EDI odbierając zamówienia oraz przesyłając dokumenty i ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zwiększa to ich wiarygodność, dzięki czemu mogą sfinansować wybrane faktury poprzez wypełnienie krótkiego formularza bezpośrednio w platformie EDI. Jest to rozwiązanie szybkie, gwarantujące wysoki poziom automatyzacji oraz w pełni bezpieczne. Użytkownicy mogą zdecydować się na sprzedaż faktury bez względu na jej odbiorcę, a należność za nią jest finansowana w 100% i trafia na konto usługodawcy niemalże błyskawicznie.

Współpraca systemu EDI i e-Faktoringu

Połączenie systemu EDI oraz e-Faktoringu to duży krok w przód. W wyniku tej współpracy użytkownicy mają ciągły wgląd do aktualnych informacji, co daje im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W trakcie realizacji zamówień na platformie EDI, przedsiębiorcy dostali szansę sfinansowania wystawionej faktury, rozpoczynając cały proces bezpośrednio w systemie EDI. Zwalnia to ich z obowiązku wypełniania tradycyjnych wniosków i złożonych umów. Na podstawie wieloletnich relacji ze swoimi klientami, usługa firmy Infinite proponuje finansowanie nie tylko faktur wystawionych przez EDInet (https://infinite.pl/oferta/systemedi.html), ale również dokumentów wystawionych na podstawie zamówień przekazywanych poprzez tę platformę.

E-faktoring jako szybkie rozwiązanie dla firm

Zgodnie z najnowszymi badaniami obrazującymi sytuację na rynku gospodarczym, okazuje się, że faktoring staje się coraz bardziej popularny. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ stanowi szybkie oraz bezproblemowe źródło finansowania działalności wielu przedsiębiorstw w całej Polsce. Rozwiązanie to sprawdza się zwłaszcza wśród instytucji nieposiadających zdolności kredytowej, które poszukują innego kapitału pieniężnego na podtrzymanie ciągłości świadczenia swoich usług. Stały dopływ gotówki znacznie poprawia płynność finansową jednostki, umożliwiając zwiększenie sprzedaży towarów i usług lub utrzymanie ich na stałym, zadowalającym poziomie. Otrzymywana bez zwłoki należność za wystawioną fakturę, pozwala bowiem na inwestycję w realizacje kolejnych zleceń. Z punktu widzenia usługobiorców jest to zjawisko równie korzystne, ponieważ przedsiębiorstwa są w stanie zaoferować wydłużony termin płatności, co przyciąga nowych klientów.

Stosunkowo nowa usługa e-Faktoringu na platformie EDInet umożliwia szybkie oraz bezpieczne uzyskiwanie środków pieniężnych za wystawione faktury. Platforma umożliwia wybór dowolnej, nawet pojedynczej faktury o niewielkiej wartości. Warto więc zapoznać się z propozycją faktoringu internetowego, który stanowi olbrzymią szansę utrzymania się na rynku dla wielu przedsiębiorstw.

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy