Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania karta stalego pobytu

Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania karta stalego pobytu

Karta stałego pobytu to rodzaj dokumentu o szczególnym znaczeniu dla wszystkich cudzoziemców. Jest to spowodowane faktem, że specjalne zaświadczenie umożliwia legalny pobyt na terenie Polski, ale także ułatwia aktywność zarobkową oraz podróże. W niniejszym artykule opisujemy, jakie formalności należy spełnić w celu skutecznego uzyskania karty stałego pobytu.

Karta stałego pobytu- warunki

Procedura uzyskania karty stałego pobytu jest otoczona wieloma restrykcjami, które mogą powodować niepewność wśród obcokrajowców. Wniosek ten powinien zostać złożony osobiście przez osobę zainteresowaną w Urzędzie Wojewódzkim, odpowiednim do konkretnego miejsca pobytu. Odbiór karty pobytu także wymaga obecności petenta.

Sama wizyta musi zostać odpowiednio wyznaczona, a rejestracja odbywa się przy udziale dedykowanego portalu. Warto wiedzieć, że spotkanie w urzędzie oznacza również pobranie odcisków linii papilarnych, co jest niezbędnym elementem całej procedury.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Ustawodawca zastrzega, że dokumenty powinny mieć formę oryginałów w języku polskim, uwierzytelnionych kserokopii lub kserokopii z możliwością wglądu do oryginału. Dodatkowo, wszelkie adnotacje w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Cudzoziemiec przygotowuje zestaw 2 egzemplarzy poprawnie wypełnionych wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Cały zapis powinien być czytelny, wypełniony drukowanymi literami, w języku polskim. Istnieje jednak wyjątek, gdy ta liczba może zostać ograniczona. W sytuacji, gdy sprawa dotyczy obcokrajowców do 13 roku życia, wystarczy tylko 1 pismo.

Kolejnym warunkiem jest dokument potwierdzający wymagany nieprzerwany pobyt na terenie Polski, a także aktualny dokument podróży. Komplet dokumentów uwzględnia również 4 kolorowe fotografie, które zostały wykonane w ciągu minionych 6 miesięcy. Zdjęcia powinny zostać przyklejone w odpowiednio przygotowanych do tego celu miejscach.

Rzetelne przygotowanie wszystkich dokumentów jest kluczowe dla wszczęcia postępowania. Brak któregoś z pism lub jego nieprawidłowe uzupełnienie spowoduje wstrzymanie toku czynności administracyjnych. Właśnie dlatego warto sięgnąć po profesjonalną pomoc w uzyskaniu karty stałego pobytu. Specjaliści z organizacji Łatwy Start oferują pełne wsparcie dla wszystkich obcokrajowców.
 

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy