Najciekawsze projekty łódzkiego budżetu obywatelskiego ubiegłych lat

Moja mała ojczyzna, dzielnica, miasto, w którym mieszkam. To najbliższe tereny, gdzie spędzamy większość swojego życia. Czy rzeczywiście mieszkańcy jakiegokolwiek z miast mają wpływ na kształtowanie otoczenia? Jaka jest rola budżetu obywatelskiego w Łodzi?

Kilka słów wyjaśnienia

Budżet obywatelski to ogromna szansa dla mieszkańców miast i miasteczek na otwartą dyskusję na temat sposobu wydawania pieniędzy publicznych. Projekty obywateli pokazują ogromne zainteresowanie tą kwestią oraz pomysłowość na zagospodarowanie zaniedbanych dotąd części aglomeracji. Co prawda pojawiają się również głosy, że to wszystko jest jedynie iluzją wyboru, że tak naprawdę nie realizuje się zgłaszanych projektów. Należy tu wyjaśnić pewną kwestię. Nie da się wprowadzić w życie wszystkich pomysłów w jednym momencie. Powód jest oczywisty: brak wystarczających funduszy. Dlatego wszyscy obywatele miasta mają szansę wypowiedzieć się, który z projektów jest ich zdaniem najciekawszy i szczególnie zasługuje na realizację. Odbywa się to oczywiście poprzez głosowanie. 

Projekty ubiegłych lat

Łódź przez lata postrzegana była przez niektórych mieszkańców jako uboższa siostra Warszawy. Szara, smutna, zaniedbana. Tak było, ale od kilkunastu lat sytuacja ta ulega zmianie właśnie dzięki projektom łódzkiego budżetu obywatelskiego. 

Jednym z nich jest ten dotyczący komunikacji. Wraca on jak bumerang i być może znajdzie kiedyś szansę na realizację. Jest to propozycja przywrócenia kursów autobusów nocnych co pół godziny w godz. 23-1 za 1,4 mln. Pełny projekt obejmujący wszystkie dni tygodnia przez całą noc wyceniono na ponad 4,3 mln zł. Niestety, w 2014 roku propozycja ta nie zakwalifikowała się do realizacji. Pojawiła się ponownie w 2015 roku, nieco poprawiona.

Innym, interesującym pomysłem jest ten dotyczący dzielnicy Teofilów. Przygotowane było aż 5 projektów. Poparcie otrzymał jeden z nich. „Rewitalizacja Parku Piastowskiego na Teofilowie”. W jego ramach wymieniono chodniki i stworzono siłownię zewnętrzną. Planowano też pielęgnację zieleni i zakup stolików do gry w szachy oraz ławeczek. Pojawiły się też projekty dotyczące Teofilowa, a związane z bezpieczeństwem, jak na przykład sugestia dotycząca zwiększenia patroli policji.

Kolejny projekt dotyczył Parku Julianowskiego i nosił tytuł: „Park Julianowski: rozbudowa XXI w”. Dotyczył terenu wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, Włókniarzy, Liściastą, św. Teresy. Projekt zakładał zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod rekreację czyli budowę placu zabaw w formie statku (20mx13m), niskiego parku linowego. Ponadto, postawienie ławek, ścianek wspinaczkowych, utworzenie plaży oraz wytyczenie alejek. Uporządkowanie całego terenu i naprawienie istniejącej infrastruktury.

Szczególnie interesująco przedstawia się projekt związany z Bałutami. Zatytułowany „Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty”. Autorzy przyjęli iż zadanie powinno być zrealizowane na obiektach o charakterze sportowym. Podyktowanie to było szczególnymi potrzebami mieszkańców. Większość dzieci tej starej dzielnicy Łodzi pochodzi z biednych rodzin, patologicznych często niepełnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Młodzież ta niejednokrotnie spędza noc na ulicy, czy też w bramie bez opieki i bez posiłku. Zaproponowano więc organizację zajęć sportowych, naukę spędzania czasu wolnego w formie aktywności fizycznej. Opiekę wychowawców oraz ciepły posiłek. Proponowaną atrakcją był piknik, z udziałem zawodników rugby i zapasów.

Nagroda w ogólnopolskim konkursie

W 2017 roku jeden z projektów obywatelskich z Łodzi uzyskał II nagrodę w konkursie organizowanym przez portal „Tu Mieszkam. Konkurs Mieszkam TU- mądre pomysły na mądre miasto”. Nagrodzony projekt dotyczył dzielnicy Polesie. „Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie”, miały na celu otwarcie się Szkoły Podstawowej nr 26 na okolicznych mieszkańców. Zadanie polegało na przygotowaniu zajęć języków obcych dla dorosłych. Oczywiście wymagało to remontu sal lekcyjnych i zakupu niezbędnego sprzętu audiowizualnego oraz remont sali kinowej. Projekt ten został w pełni zrealizowany i niewątpliwie doceniony przez mieszkańców dzielnicy ale również przez społeczność portalu „Tu Mieszkam”.

Projekty obywatelskie są szansą na poprawę jakości życia, dają też poczucie więzi między mieszkańcami. Budzą z letargu i otwierają oczy na potrzeby innych. Łódzkie projekty mają bardzo szerokie spectrum i wiele z pomysłów zostało już zrealizowanych. Oby tak dalej.

Łódź to miasto bardzo niedoceniane... a niesłusznie! Z nami odkryjesz bogatą historię Łodzi, znajdziesz pomysł na pełne atrakcji popołudnie, ciekawy wieczór, niezapomniany weekend i poznasz ciekawostki na temat miasta, w którym nie sposób się nudzić!

Inne z tej kategorii:

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Partnerzy